Palveluseteli – Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Tulosyksikköpäällikkö:
Tulosyksikköpäällikkö: +358 44 7195642
Palveluesimies:
Palveluesimies: +358 44 0187082

Kuntoutuksen tulosalue käyttää terapiaostoissa pääsääntöisesti palveluseteleitä ja on ottanut vuoden 2018 alusta käyttöön uuden ostopalvelujärjestelmän (PSOP).

Palveluseteli on vaihtoehto hyvinvointikuntayhtymän itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä kuntoutus vastaa sisällöltään hyvinvointikuntayhtymän omaa palvelua. Viranhaltija tai hänen valtuuttamansa henkilö tekee päätöksen setelin myöntämisestä.

Asiakas voi halutessaan kieltäytyä ottamasta palveluseteliä vastaan ja tällöin hyvinvointikuntayhtymän tulee järjestää hänen kuntoutuksensa muulla tavoin.

Erillisiä ostopalvelusopimuksia tai maksusitoumuksia ei enää tehdä kuin erityistapauksissa.