Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus – Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Erikoispsykologi:
Erikoispsykologi: +358 44 7195646
Palveluesimies:
Palveluesimies: +358 44 0187082

Neuropsykologisen kuntoutuksen kohteina ovat kouluikäisten lasten ja nuorten keskivaikeat tai vaikeat oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa lapsen/nuoren oppimis- ja toimintakykyä.

Kuntoutus, sen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti neuropsykologisen tai muun kattavan kognitiivisen tutkimuksen perusteella. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa huomioidaan lapsen/nuoren kehitykselliset edellytykset ja niihin liittyvien ongelmien erityispiirteet eri ikävaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteina ovat lapsen ja nuoren toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen sekä itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa korostuvat lapsen/nuoren kanssa työskentelyn lisäksi lähipiirin eli perheen ja opettajien tukeminen ja ohjaus.