Opiskelijoiden rokotukset

Opiskeluterveydenhuollossa voi saada maksuttomia rokotusohjelmaan kuuluvia tehosterokotteita sekä tarvittaessa reseptin omakustanteisia rokotteita varten. Matkalle tarvittavan rokotussuojan selvittämiseksi voit olla yhteydessä omaan terveydenhoitajaasi.

 

Hoitoalan opiskelijoiden rokotussuoja

Tartuntatautilain mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita tai asiakkaita hoitavilla työntekijöillä ja työharjoittelussa olevilla opiskelijoilla on pykälän 48 mukainen suoja. Pykälä 48 astui voimaan 1.3.2018.

Tartuntatautilain 48 a §:ssä on säädetty covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden sosiaalihuollon asiakkaiden ja terveydenhuollon potilaiden hengen ja terveyden suojaamisesta. Suojaamisella minimoidaan heidän riskiään saada covid-19-tartunta heidän kanssaan lähikontaktissa työskenteleviltä henkilöiltä suoraan tai välillisesti.

Työnantajan velvoite on varmistaa Päijät-Sotessa työskentelevän henkilöstön riittävä rokotesuoja. Lähtökohtainen rokotesuojavaatimus on nyt kaksi rokotetta. Tämä ohje koskee myös käytännön harjoittelujaksolle tulevia opiskelijoita.

Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita ovat esimerkiksi:

 • potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia
 • alle yksivuotiaat
 • 65 vuotta täyttäneet
 • raskaana olevat.

Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevällä tulee olla:

 • rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja 1. tuhkarokkoa ja 2. vesirokkoa
  vastaan
 • rokotuksen antama suoja 3. influenssaa vastaan
 • imeväisikäisiä jatkuvasti hoitavilla rokotuksen antama suoja 4. hinkuyskää vastaan
 • rokotuksen (vähintään kaksi rokotetta) tai vähintään yhden rokotuksen ja sairastetun taudin antama suoja 5. covid-19 vastaan.

1. Tuhkarokkorokote: Suurimmalla osalla ennen vuotta 1970 syntyneistä on lapsena sairastettujen MPR-tautien antama immuniteetti. 1960-luvun lopussa tai 1970-luvun alussa syntyneillä suoja voi olla puutteellinen, sillä osa heistä ei ole sairastanut tuhkarokkoa, sikotautia tai vihurirokkoa. Vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneistä lähes kaikki ovat saaneet MPR-rokotuksen neuvolassa tai koulussa. MPR –rokote (tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko) kuuluu olla rokotettu 2 kertaa. Rokotuskortissa voi olla kauppanimi Priorix tai M-M-RVaxpro tai merkintä MPR.

2. Vesirokkorokote tuli kansalliseen rokotusohjelmaan v. 2017. Jotkut henkilöt ovat voineet saada vesirokkorokotteet omakustanteisesti. Suojan saamiseksi riittää sairastettu tauti tai kaksi rokotetta. Rokote voi olla kauppanimellä Varivax tai Varilrix.

3. Influenssarokote on aina kausikohtainen eli rokote tulee uusia vuosittain. Rokotukset aloitetaan yleensä viimeistään marraskuun alussa kuluvaa vuotta. Yleisistä rokotusajoista tiedotetaan ajankohdan lähestyessä eri tiedotuskanavilla. Tuolloin rokotukseen on mahdollista varata aika sähköisesti Hyvis.fi –palvelun kautta.

4. Hinkuyskärokotetta ei ole yksittäisenä rokotteena, vaan se on aina mukana yhdistelmärokotteessa jäykkäkouristus, kurkkumätä, hinkuyskä. Rokotuskortissa on merkintä DTaP tai kauppanimi Boostrix tai Ditekibooster. Hinkuyskärokote on voimassa 5v. Hinkuyskärokotetta tarvitaan vain silloin, kun hoitoalan opiskelija menee harjoittelupaikkaan, jossa hoidetaan alle 1-vuotiaita lapsia.

5. Koronarokote kts ajantasaiset ohjeet täältä.

 

Kuva Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartulain 48 pykälä ja työharjoittelussa eri toimijoiden roolit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvan lähde THL

Opiskelijalla on velvollisuus selvittää rokotussuojansa ja selvittää harjoittelupaikassa vaadittava rokotussuoja. Mikäli opiskelijalla ei ole tallella rokotuskorttia, voi rokotustietonsa saada entisen asuinpaikkakuntansa terveyskeskuksen arkistosta tai edellisen oppilaitoksen opiskeluterveydenhuollosta.


Hoitoalan opiskelijoiden B-hepatiittirokotukset

Työharjoittelussa tartuntavaaraan joutuvat opiskelijat saavat hepatiitti B -rokotuksen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Rokotuksiin ovat oikeutettuja sekä opintonsa aloittavat että jo parhaillaan opiskelevat, joilla ei ole rokotussuojaa.

Rokotukseen ovat oikeutettuja

 • Terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja-, kätilö-, laboratoriohoitaja-, röntgenhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijat, ensihoidon opiskelijat; hammashoitaja- ja suuhygienistiopiskelijat
 • Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat
 • Välinehuollon opiskelijat
 • Vanginvartija- ja poliisiopiskelijat.

Yllämainittujen ryhmien lisäksi rokotus saattaa olla aiheellinen myös joillekin muille opiskelijaryhmille. Näissä tilanteissa rokotuspäätös tehdään paikallisen harkinnan pohjalta.

Missä ja milloin voin saada b-hepatiittirokotuksen?

Lahdessa opiskelevat hoitoalan opiskelijat (SALPAUS ja SDO) voivat saada b-hepatiittirokotuksen opiskeluterveydenhuollosta.

Rokotuksiin voi tulla vain ajanvarauksella. Ajan voit varata sähköisen ajanvarauspalvelun kautta, puhelimitse tai sähköpostilla omalta terveydenhoitajalta.

B-hepatiittirokotuksen voi saada myös muiden käyntien yhteydessä.

 Montako b-hepatiittirokotetta minulle laitetaan?

Tarkista ensin, oletko jo saanut b-hepatiittirokotuksen. Jos olet saanut Twinrix – rokotteen (a+b – hepatiitti yhdistelmärokote) tai b-hepatiittirokotteen (kauppanimet Engerix tai Hbvaxpro) kolme kertaa, sinulla on suoja b-hepatiittia vastaan.

B-hepatiittirokotetta laitetaan yhteensä 3 kertaa aikataululla 0, 1 ja 6 kk. Nolla tarkoittaa ensimmäisen rokotteen rokotuspäivää, josta minimissään pitää olla 1 kk aikaa seuraavaan rokotteeseen. Toisen ja kolmannen rokotteen välillä pitää olla vähintään 5 kk aikaa. Ajat ovat siis minimiaikoja.

Aiemmin kesken jäänyt rokotussarja voidaan täydentää opiskeluterveydenhuollossa.

Tartuntavaaraan joutuvien opiskelijoiden hepatiitti B -rokotukset