Neulanpisto- ja verikontaktitapaturmaohje

Ohje hoitoalan opiskelijoille

Veritapaturman sattuessa työharjoittelussa ensiapuohjeet altistuksissa:

1. Huuhtele runsaalla vedellä, älä puristele haava-aluetta.

2. Jos eritettä on joutunut silmään, huuhtele silmää runsaalla, puhtaalla vedellä tai silmänhuuhteluliuoksella.

3. Aseta haavalle 70 % spriihaude kahdeksi minuutiksi TAI huuhtele haavaa 70 % alkoholilla kahden minuutin ajan.

4. Jos on syytä epäillä, että instrumentti tai neula oli kontaminoitunut B-, C- tai HIV -positiivisella tai tartuntavaarallisella eritteellä, ota yhteyttä esimieheesi työharjoittelupaikalla, jotta asia tulee kirjatuksi sekä lisäksi virka-aikana opiskeluterveydenhuoltoon TAI tartuntatautien vastaanottoon p.03 818 4570.

5. Virka-ajan ulkopuolella toimi toimipisteen ohjeen mukaan. Lisäksi ensimmäisenä arkipäivänä ota yhteys opiskeluterveydenhuoltoon tai tartuntatautien vastaanotolle.