Alueelliset suositukset

Päijät-Soten alue on koronaepidemian leviämisaluetta 4.10. alkaen. Suosituksia ja rajoituksia muutetaan epidemiatilanteen mukaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 28.12.2021

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.12.2021

Suositusten ja rajoitusten oleellisimmat kohdat, päivitetty 13.1.:

 • Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärä on sisätiloissa rajoitettu 10 henkilöön ja ulkona 50 henkilöön 27.12. alkaen. Koronapassilla ei voi välttää tätä rajoitusta.
 • Julkisia asiakas- ja yleisötiloja on suljettuna 26.1.2022 saakka.
 • Asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaava toimija on velvollinen noudattamaan määräystä, jolla ehkäistään asiakkaiden tai toimintaan osallistuvien henkilöiden välisten lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä.
 • Yksityistilaisuudet suositellaan rajaamaan 10 henkilöön. Etenkin rokottamattomien aikuisten suositellaan välttävän sisätiloja, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Yksityistilaisuuksissa suositetaan noudattamaan THL:n vinkkejä turvallisiin juhliin.
 • Julkisissa sisätiloissa on voimassa laaja maskisuositus. Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille ulkonakin pitkäkestoisissa ruuhkatilanteissa.

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Yleisölle avoimet asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljetaan asiakkailta 26.1.2022 saakka.

Tällaisia tiloja ovat

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat sekä uimahallien ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljetuiksi määrättyjä tiloja ei voi pitää avoinna edellyttämällä koronapassia. Päätös tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske

 • ammattiurheilemista
 • yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa
 • vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa
 • lakisääteisten palvelujen toteuttamista, kuten lääkinnällistä kuntoutusta.

Alueella on myös voimassa auki jääviä asiakas- ja yleisötiloja koskeva määräys. Näitä tiloja ovat esimerkiksi kaupat, urheilutilat (niiltä osin kuin niitä voi käyttää), kirjastot, museot ja teatterit. Päätös velvoittaa tilojen käytöstä vastaavat toimijat vähentämään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä esimerkiksi rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai tekemällä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Tilan ylläpitäjä voi ottaa yli 16-vuotiaille käyttöön koronapassin, mutta koronapassilla ei 30.12.2021-31.1.2022 välillä voi välttää alueellisia rajoituksia. Määräys tilojen käytöstä koskee myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Tartuntatautilain 58 c ja e pykälät velvoittavat yleisölle avoimien tilojen ja asiakastilojen hallinnoijia sekä liikennöijiä.

Kaikissa asiakastiloissa tulee

 • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
 • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Päijät-Soten alueella rokottamattomien aikuisten suositellaan välttävän sisätiloja, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Mikäli henkilö kuitenkin osallistuu näihin tilaisuuksiin, on suositeltavaa välttää lähikontakteja ja käyttää maskia.

Julkiset tilat

Yleisölle avoimissa tiloissa on noudatettava tartuntatautilain 58 c pykälän vaatimuksia.

Kirjastot ovat auki, mutta turvavälit tulee taata kaikissa tiloissa. Kansalaisopistojen ryhmätoiminta järjestetään etäopetuksena 31.1. asti.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärä rajoitetaan sisätiloissa kymmeneen ja ulkona 50 henkilöön 27.12. alkaen. Määräys on voimassa 26.1.2022 asti. Koronapassilla ei voi välttyä tältä rajoitukselta välillä 30.12.2021-31.1.2022.

Terveysturvallisuus ja mahdollisuus tosiasiallisesti välttää lähikontaktit sisätiloissa on edelleen varmistettava noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta sekä tartuntatautilain 58 c pykälän vaatimuksia. Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysistä kontaktia.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 10 henkilöön. Suositus ei koske tilanteita, joissa koronapassi on käytössä. Edelleen on tarpeen rajoittaa fyysisiä lähikontakteja tartunnanriskin vuoksi. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa. Yksityisissä juhlissa kannattaa huomioida THL:n ohjeet turvallisten juhlien järjestämiseen.

Etätyö

Suositamme etätyön mahdollisuutta vahvasti tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi on tarpeen edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Kasvomaskisuositus

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille henkilöille ulkotiloissa tilanteissa, joissa syntyy pitkäkestoisia, liikkumista vaikeuttavia ruuhkia. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kasvomaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kouluissa neljäsluokkalaisista alkaen sekä yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.
 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:

 • Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa.
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa).
 • Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.
 • Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa.
 • Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa.
 • Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa.
 • Vanhempien pikaisillakin vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sairaaloissa suositellaan tehtävän terveysturvallisesti. Suositamme, että vierailulle osallistuisi kerrallaan mahdollisimman pieni määrä vierailijoita ja että vierailu toteutettaisiin ensisijaisesti ulkona tai sairaalan yleisissä tiloissa. Mikäli tapaaminen ei ole mahdollista osaston ulkopuolella, toivotaan vierailijoiden rajoittavan vierailun keston mahdollisimman lyhyeen. Suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä vierailujen yhteydessä. Vierailuja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän terveysturvallisesti. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos se on mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun tulet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Laajemmat vierailuohjeet:  palveluasumisen vierailuohje ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje

Oppilaitokset

Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat lähiopetuksessa. Maskisuositus on voimassa neljäsluokkalaisista alkaen. Koulujen maskisuositus koskee koko henkilökuntaa. Kunnat tarjoavat maskit kouluille.

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen (valtioneuvoston asetus)

Tiistaista 28. joulukuuta alkaen ravintoloiden on lopetettava anniskelu kello 17 ja suljettava ovensa kello 18. Näitä ravintolarajoituksia ei voi välttää edellyttämällä koronapassia. Poikkeuksena ovat kuitenkin ruokaravintolat, joiden aukiolo ilman alkoholianniskelua sallitaan koronapassilla kello 18–20.

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä tulee edelleen noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla opetus- ja kulttuuriministeriön turvallisen harrastustoiminnan ohjeiden mukaisesti. Mihinkään liikuntapaikkaan ei saa tulla oireisena.

Ryhmäharrastuksissa on noudatettava terveysturvallisuussuosituksia. Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Ryhmien kokoa pienennetään.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan.

Matkustaminen

Huomioi  THL:n matkustusohjeet ja Omakannasta saatava koronatodistus.

Ulkomailta palaaville matkustajille suositellaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää kahdella testillä. Ensimmäinen testi otetaan rajalla (esim. lentokentällä) tai mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Toinen näyte aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Testituloksia odottaessa on pysyttävä omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassa. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voi omaehtoisen karanteenin keskeyttää. Omaehtoista karanteenia ja sen lisäksi otettua näytettä 72 tuntia maahan paluun jälkeen ei tarvita seuraavissa tapauksissa:

 • kun henkilö on saanut kaksi rokotusannosta, ja 2. rokotuksesta on yli 2 viikkoa, tai
 • kun henkilö on sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin alle 6 kk sitten, tai
 • kun henkilö on sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin, ja on saanut yhden rokoteannoksen yli viikkoa aikaisemmin (riippumatta sairastetun taudin ajankohdasta).
 • kun henkilö on kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskellut vain maassa, jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus on korkeintaan 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana (myös rokottamattomat henkilöt).

Karanteeniajat

Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä oireettoman lähikontaktin karanteeni on 10 vuorokauden mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on vähintään 10 vuorokautta. Ennen eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Samassa taloudessa asuvien karanteeni on 10 vuorokautta.

Pääsääntöisesti kahdesti rokotettua ei aseteta karanteeniin. Kaksikaan rokotusta ei kuitenkaan suojaa täysin tartunnalta. Altistuksen jälkeen suositetaan, että kahdesti rokotettukin huomioi altistuksen arjessaan. Esimerkiksi kontakteja riskiryhmiin kuuluviin tai iäkkäisiin henkilöihin tulisi välttää 10 vuorokautta altistuksen jälkeen.

Koronavilkku

Yhtymä suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä.

Koronayhteistyöryhmä

Päijät-Soten alueen koronayhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Siinä on edustus Päijät-Sotesta, alueen kunnista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, ELY-keskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tilannetta seurataan yhtymässä päivittäin ja tarvittaessa annetaan uusia ohjeistuksia.

Kokoonpano:
Tuomo Nieminen, puheenjohtaja, johtajaylilääkäri, toimialajohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Ville Lehtinen, varapuheenjohtaja, infektioylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Jäsenet
Pekka Timonen, kaupunginjohtaja, Lahti
Osmo Pieski, kaupunginjohtaja, Orimattila
Tiina Granqvist, sivistysjohtaja, Lahti
Jukka Majuri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Juha Saarenpää, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Heinola
ELY-keskuksen edustaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustaja
Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustaja