Alueelliset suositukset

Koronaepidemia on alueellamme kiihtymisvaiheessa 8.7. alkaen. Suositukset ja rajoitukset ovat voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 26.9. asti, mutta niitä muutetaan epidemiatilanteen mukaan tarvittaessa jo aiemmin.

Suositusten ja rajoitusten oleellisimmat kohdat, päivitetty 6.9.:

Lahdessa yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajoitetaan sisätiloissa enintään 10 henkilöön ja ulkotiloissa 50 henkilöön. Tilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää, jos toimitaan THL:n terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Muissa Päijät-Soten alueen kunnissa ei ole tilaisuuksien henkilömäärien ylärajoja.

Koko alueella yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset velvoitetaan järjestämään siten, että osallistujilla on tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antamaa ohjetta. Mahdollisuus välttää lähikontaktit sisätiloissa on varmistettava. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia.

Yksityistilaisuuksissa suositetaan noudattamaan THL:n vinkkejä turvallisiin juhliin.

Ravintoloissa anniskelu on sallittu klo 07–00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05–01. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.

Kaikkien ikäryhmien myös sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoimintaa kilpailuineen voidaan harjoittaa noudattaen turvaetäisyyksiä ja ohjeita turvalliseen harrastamiseen. Osallistujamäärää ei rajoiteta, mutta turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä on suositeltavaa noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla opetus- ja kulttuuriministeriön turvallisen harrastustoiminnan ohjeiden mukaisesti.

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Tartuntatautilain 58 c ja e pykälät velvoittavat yleisölle avoimien tilojen ja asiakastilojen hallinnoijia sekä liikennöijiä.

Kaikissa asiakastiloissa tulee

 • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
 • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Julkiset tilat

Yleisölle avoimissa tiloissa on noudatettava tartuntatautilain 58 c pykälän vaatimuksia.

Kirjastot ovat auki, mutta turvavälit tulee taata kaikissa tiloissa. Kansalaisopistojen ryhmätoiminta voi alkaa terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Lahdessa kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä, sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Tilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää, jos toimitaan THL:n terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Muissa Päijät-Soten alueen kunnissa ei ole tilaisuuksien henkilömäärien ylärajoja.

Terveysturvallisuus ja mahdollisuus tosiasiallisesti välttää lähikontaktit sisätiloissa on edelleen varmistettava noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta sekä tartuntatautilain 58 c pykälän vaatimuksia. Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysistä kontaktia.

Koko alueella yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset velvoitetaan järjestämään siten, että osallistujilla on tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antamaa ohjetta.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärää ei rajoiteta. Edelleen on kuitenkin tarpeen rajoittaa fyysisiä lähikontakteja tartunnanriskin vuoksi. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa. Yksityisissä juhlissa kannattaa huomioida THL:n ohjeet turvallisten juhlien järjestämiseen.

Etätyö

Suositamme etätyötä kaikissa tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi on tarpeen edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Kasvomaskisuositus

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kasvomaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kouluissa kuudesluokkalaisista alkaen sekä yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.
 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:

 • Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa.
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa).
 • Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.
 • Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa.
 • Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa.
 • Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa.
 • Vanhempien pikaisillakin vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sairaaloissa suositellaan tehtävän terveysturvallisesti. Suositamme, että vierailulle osallistuisi kerrallaan mahdollisimman pieni määrä vierailijoita ja että vierailu toteutettaisiin ensisijaisesti ulkona tai sairaalan yleisissä tiloissa. Mikäli tapaaminen ei ole mahdollista osaston ulkopuolella, toivotaan vierailijoiden rajoittavan vierailun keston mahdollisimman lyhyeen. Suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä vierailujen yhteydessä. Vierailuja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän terveysturvallisesti. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos se on mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun tulet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Laajemmat vierailuohjeet:  palveluasumisen vierailuohje ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje

Oppilaitokset

Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat lähiopetuksessa. Maskisuositus on voimassa kuudesluokkalaisista alkaen. Koulujen maskisuositus koskee koko henkilökuntaa. Kunnat tarjoavat maskit kouluille.

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen (valtioneuvoston asetus)

Anniskelu on sallittu klo 0700 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05–01. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on sisätiloissa käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Ulkoterasseilla asiakkaalla ei tarvitse olla omaa istumapaikkaa, mutta turvavälien toteutumisesta on huolehdittava. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla. 

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Kaikkien ikäryhmien myös sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoimintaa kilpailuineen voidaan harjoittaa noudattaen turvaetäisyyksiä ja ohjeita turvalliseen harrastamiseen. Osallistujamäärää ei rajoiteta, mutta turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä tulee edelleen noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla opetus- ja kulttuuriministeriön turvallisen harrastustoiminnan ohjeiden mukaisesti. Mihinkään liikuntapaikkaan ei saa tulla oireisena.

Ryhmäharrastuksissa on noudatettava terveysturvallisuussuosituksia. Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Ryhmien kokoa pienennetään.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan.

Lasten ja nuorten kesäleirit

Lasten ja nuorten kesäleirejä varten ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL antaneet ohjeistuksen. Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa (minedu.fi). Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa pienryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, että olisi mahdollisimman vähän kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa. Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin aikana ja vähennetään karanteeniin joutuvia, jos leirillä todetaan koronavirustartunta.

Matkustaminen

Huomioi  THL:n matkustusohjeet ja Omakannasta saatava koronatodistus.

Ulkomailta palaaville matkustajille suositellaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää kahdella testillä. Ensimmäinen testi otetaan rajalla (esim. lentokentällä) tai mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Toinen näyte aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Testituloksia odottaessa on pysyttävä omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassa. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voi omaehtoisen karanteenin keskeyttää. Omaehtoista karanteenia ja sen lisäksi otettua näytettä 72 tuntia maahan paluun jälkeen ei tarvita seuraavissa tapauksissa:

 • kun henkilö on saanut kaksi rokotusannosta, ja 2. rokotuksesta on yli 2 viikkoa, tai
 • kun henkilö on sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin alle 6 kk sitten, tai
 • kun henkilö on sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin, ja on saanut yhden rokoteannoksen yli viikkoa aikaisemmin (riippumatta sairastetun taudin ajankohdasta).
 • kun henkilö on kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskellut vain maassa, jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus on korkeintaan 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana (myös rokottamattomat henkilöt).

Karanteeniajat

Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä oireettoman lähikontaktin karanteeni on 10 vuorokauden mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on vähintään 10 vuorokautta. Ennen eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Samassa taloudessa asuvien karanteeni on 10 vuorokautta.

Koronavilkku

Yhtymä suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä.

Koronayhteistyöryhmä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Siinä on edustus hyvinvointiyhtymästä, alueen kunnista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, ELY-keskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tilannetta seurataan yhtymässä päivittäin ja tarvittaessa annetaan uusia ohjeistuksia.

Kokoonpano:
Tuomo Nieminen, puheenjohtaja, johtajaylilääkäri, toimialajohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Ville Lehtinen, varapuheenjohtaja, infektioylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Jäsenet
Pekka Timonen, kaupunginjohtaja, Lahti
Osmo Pieski, kaupunginjohtaja, Orimattila
Tiina Granqvist, sivistysjohtaja, Lahti
Jukka Majuri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Juha Saarenpää, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Heinola
ELY-keskuksen edustaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustaja
Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustaja