Perhekuntoutus

Perhekuntoutus on lastensuojelun asiakassuunnitelmaan perustuvaa intensiivistä työskentelyä joko perheen kotiin annettuna tai laitosmuotoisesti.

Perhekuntoutusta järjestetään ympärivuorokautisena ja päivämuotoisena kuntoutuksena. Perhekuntoutus voidaan järjestää joissakin tilanteissa myös kotiin annettavana palveluna, jolloin se on perhetyötä intensiivisempää ja moniammatillisempaa. Perhekuntoutuksessa tarjotaan kuntouttavaa toimintaa koko perheelle suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Sen tavoitteena on lapsen kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Perhekuntoutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen ja suhteisiin, joihin pyritään vaikuttamaan myönteisesti erilaisin toiminnallisin menetelmin ja keinoin. Usein myös perheen arjen sujuminen ja vuorokausirytmit ovat kuntouttavan työskentelyn kohteena.