Jälkihuolto

Jälkihuollolla tuetaan nuorta selviytymään arkipäivän toimissa.

Jälkihuoltoon on oikeus tilanteissa, joissa lapsi on ollut sijoitettuna avohuollon tukitoimenpiteenä kodin ulkopuolelle ilman vanhempia yhtäjaksoisesti puoli vuotta tai lapsi on ollut huostaanotettuna. Sijaishuollon päättymisen jälkeen lapsella ja nuorella on oikeus jälkihuoltoon

Mikäli lapsella on oikeus jälkihuoltoon, tukitoimet rakentuvat alaikäisen lapsen ja hänen perheensä kohdalla yhdessä sovituista tukimuodoista. Täysi-ikäisen nuoren kohdalla jälkihuolto tarkoittaa muun muassa täysi-ikäisen nuoren asumiseen, toimeentuloon, työhön, harrastuksiin ja opiskeluun liittyviä tukitoimia. Ne määritellään yksilöllisen tarpeen mukaan sosiaalityöntekijän kanssa jälkihuoltosuunnitelmassa.

Jälkihuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 25 vuotta.