Respons

Vi uppskattar din respons! Låt oss veta vad du tycker om vår tjänst. Din respons är värdefull för oss, eftersom den kommer att hjälpa oss att förbättra vår tjänst.

Klientupplevelse och klientnöjdhet mäts med bland annat servicerespons. Den respons som erhålls används i utvecklingen av verksamhet och tjänster.

Klienten kan ge respons:

  • muntligt direkt till personalen
  • elektroniskt på denna webbplats
  • skriftligt på ett pappersåterkopplingsformulär (i fysiska enheter), eller
  • genom att svara på SMS-länk responskäten (SMS-pilot i utvalda enheter 2021-2022)

Ge oss respons angående våra tjänster »

Det är möjligt att ge respons också med hjälp av pappersresponsformuläret som finns på våra enheter.

 

Rapportera en olycka »

Berätta för oss om en incident relaterad till din behandling, vård eller tjänst.

 

Ge respons om Harjun terveys hälsotjänster »

Harjun terveys Oy ansvarar för sote-centralernas tjänsterna i Lahtis, Kärkölä och Iitti.

 

Ge respons på Fimlabs tjänster »

Vår laboratorieservice tillhandahålls av Fimlab Laboratoriot Oy.

 

Anvisningar för att ge respons:

Du kan ge respons på din egen eller din närståendes vård, omvårdnad eller tjänster.

Du kan lämna respons anonymt. Om du vill att vi ska kontakta dig angående respons, vänligen lämna dina kontaktuppgifter i formuläret och välj “Ja” i kontaktförfrågan. Vi kommer att kontakta dig inom sju dagar. Vi kommer att behandla din information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Lägg inte ett personligt ID eller annan konfidentiell information i responsen.

Att skicka respons kräver godkännande av sekretesspolicyn.

Om du har några frågor eller funderingar angående den behandling, vård eller service du får, vänligen kontakta den enheten direkt.

Du kan inte använda responsformuläret för att avboka ditt mottagning. Mer detaljerade anvisningar för att ställa in tiden finns här.

Respons är inte en officiell påminnelse eller klagomål. För påminnelser, klagomål och patientskador kan du kontakta antingen Patient- eller Socialombudsmannen (kontaktuppgifter nedan).

 

Rapportera händelse av fara

Berätta för oss om en incident relaterad till din behandling, vård eller tjänst. Klienten och patienten har rätt till snabb, säker och effektiv behandling, vård och tjänster med minsta möjliga skada. Om du upplever att detta inte har hänt inom din vård, omsorg eller tjänster, vänligen meddela oss.

 

Rapportera en incident relaterad till vård, omsorg eller tjänster här.

 

 

Instruktioner för att göra en incidentrapport:

Du kan anmäla angående din egen eller närståendes vård, omvårdnad eller tjänst.

Du kan anmäla anonymt. Om du vill att vi kontaktar dig angående anmälan, vänligen lämna dina kontaktuppgifter i formuläret. Vi kommer att kontakta dig inom 14 dagar. Vi kommer att behandla din information enligt beskrivningen i registerbeskrivningen.

Inkludera inte ett personligt ID eller annan konfidentiell information i meddelandet.

Om du har några frågor eller tankar angående den behandling, vård eller tjänsten du får, vänligen kontakta den enheten direkt.

Du kommer inte att kunna avboka ditt mottagning.

Incidentrapporten är inte en officiell påminnelse eller klagomål. Du kan kontakta antingen Patient eller Socialombudsmannen för påminnelser, klagomål och patientskador.