Neuvonnan henkilökunta on työpisteellään.Neuvonnan henkilökunta on työpisteellään.

Socialtjänster - Hjälp och stöd i vardagen

Behöver du eller någon i din närhet hjälp och stöd i vardagen? Här hittar du information om socialtjänsten och hur du söker dem för människor i olika livssituationer

När du har en nödsituation eller kris

I brådskande barnskyddsärenden ringer du barnskyddsjouren på 044 482 8200 vardagar kl 9-15. Socialjouren ger akut och nödvändig hjälp till socialjouren dygnet runt. Akuutti24:s socialjour är tillgänglig dagligen klockan 8-16, tel. 044 482 8201. Övriga tider kan socialjouren kontaktas via journumret 112.

Rådgivning och klientvägledning

Om du är ny klient, kontakta först socialrådgivning och klientvägledning. Du kan också kontakta socialtjänsten genom att använda formuläret Fråga om råd.

Är du redan kund hos socialtjänsten, kontakta din egen enhet och din egen medarbetare där först.

 

Ansöka till socialtjänsten

Barnfamiljer, arbetsför ålder och funktionshindrade

Ring Socialvårdens vägledning och rådgivning på 03 819 4850 vardagar kl 9-15. Du kan även chatta i vår kundtjänstchatt på vardagar från 9.00 till 15.00.

Invandrare

Ring Socialvårdens vägledning och rådgivning på 03 819 4850 vardagar kl 9-15. Du kan också göra affärer på Lahtis sociala centrum (Grand) på Vapaudenkatu 23 A, 4:e våningen. Lahtis sociala centrum är öppet måndag till torsdag kl. 9.00–15.30 och på fredagar kl. 9.00–15.00.

Äldre

Ring kundtjänsten för äldre på 044 482 5050 måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 9-15 eller onsdagar klockan 9-16.

Vårdnad och umgänge, underhåll och faderskapsärenden

Ring familjerättstjänsten på 044 482 0341 måndag till torsdag från 09:00 till 11:00 och 13:00 till 14:00. Du kan också boka tid elektroniskt i tjänsten hyvis.fi.

Psykisk hälsa och familjerådgivning för minderåriga

Ring vardagar kl 12-14 på 03 818 3700. Du kan även ansöka som kund i tjänsten hyvis.fi.

Hemtjänst för barnfamiljer

Ring måndagar, onsdagar och fredagar klockan 11-12, tel. 044 780 1163. Du kan även ansöka om hemtjänst genom tjänsten hyvis.fi.

När du redan är kund

Transaktioner sker genom ett mottagning. Ring din egen arbetare. Om du inte känner till kontaktuppgifterna till din egen arbetare och du är under 65 år ringer du Socialvårdens vägledning och rådgivning på 03 819 4850 vardagar kl. 9-15. Har du fyllt 65 år ringer du Kundvårdscentrum för äldre på 044 482 5050 måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 9-15 eller onsdagar klockan 9-16.