Centralsjukhuset

Hos oss är du i goda händer.

På Centralsjukhuset är du i goda och kompetenta händer. Vi tar hand om ditt välmående omfattande från första kontakten.

Akuutti24 ansvarar för jourtid. Specialistvård bedrivs av 40 olika medicinska specialister på polikliniker och avdelningar.

Tillgång till centralsjukhuset sker genom huvudentrén, Hoitajankatu eller genom U-ingången för patienter på dagkirurgi, hjärtcentral, fysiatriska poliklinik och ögonklinik.

Från parkeringen kan du gå till sjukhusbyggnaden längs porten och entrén till Akuutti24 kommer att fortsätta betjäna akutkunder på normalt sätt.

Allmän information om Päijänne-Tavastlands centralsjukhus

Allmän information om Päijät-Tavastlands centralsjukhus

Päijänne-Tavastlands centralsjukhus är Finlands näst största centralsjukhus och den sjunde största leverantören av specialistvård.

Cirka 120 000 personer besöker sjukhuset under året.

Centralsjukhuset sysselsätter 2 900 personer, varav 290 läkare och 1 440 vårdpersonal.

Centralsjukhuset är en del av det särskilda ansvaret för HUS Helsingfors Universitetssjukhus.

 

Kontaktinformation

Päijänne-Tavastlands centralsjukhus

Servicepunkt · Lahtis

Telefonväxel: +358 3 81911

Adress: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahtis

Huvudentréer

mån 06.00 – 19.15

tis 06:00 – 19:15

ons 06:00 – 19:15

tors 06:00 – 19:15

fre 06.00 – 19.15

lö 06:00 – 19:15

sö 07:00 till 19:15