Toimintaohjeita häiriötilanteissa

Koronavirus

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille 3.6.2020

THL:n tiedote käsihuuhteiden lisäämisestä julkisiin tiloihin:

THL:n tiedote käsihuuhteista

Sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön ohje asuinrakennusten korjaushankkeisiin COVID-19-epidemian aikana:

Ohjeet asuinrakennusten korjaushankkeisiin koronavirusepidemian aikana

Majoitukseen tarkoitettujen rakennusten ja risteilyalusten sulkeminen osittain tai kokonaan sekä tilojen vähentynyt käyttö koronaviruspandemian vuoksi voi suurentaa legionellariskiä kylmässä talousvedessä ja lämpimässä käyttövedessä sekä jäähdytysvedessä, porealtaiden vesissä ja muissa vesijärjestelmissä. THL on laatinut ohjeen, joka on suunnattu erityisesti majoitustoimintaa tarjoaville toiminnanharjoittajille kuten hotelleille, leirintäalueille ja risteilyaluksille, mutta se on sovellettavissa myös muillekin kohteille kuten asuintaloille, toimistoille, kylpylöille, uimahalleille ja laivoille.

THL:n ohje rakennusten legionellariskin pienentämiseksi koronavirus SARS-CoV-2:n aiheuttaman pandemian aikana ja sen jälkeen

Näin toimit vastuullisesti uimarannalla:

Uimarantaetiketti

Simstrandsetikett

Pohjavesien suojelun esitteet

Tarkkana siellä pohjavesialueella! – kotitaloudet

Tarkkana siellä pohjavesialueella! – lämmitysjärjestelmät

Tarkkana siellä pohjavesialueella! – maankäytön suunnittelu

Tarkkana siellä pohjavesialueella! – maatalous

Tarkkana siellä pohjavesialueella! – pienteollisuus

Vakava säteilyvaara

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys on Suomessa pieni. Koska onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. Säteilytilannetta tarkkaillaan jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin muutoksista saadaan tieto välittömästi.

Säteilyvaaratilanteesta ja toimintaohjeista tiedotetaan ihmisille viipymättä television ja radion välityksellä.

Säteilyvaarassa suojaudutaan noudattamalla Säteilyturvakeskuksen ohjeita.

Säteilyvaara ja suojautuminen – näin toimit vaaratilanteessa

Säteilyvaara ja suojautuminen

Jos säteilyvaaratilanne vaatii nopeaa suojautumista, tiedotetaan siitä ihmisille ulkohälyttimillä annettavalla yleisellä vaaramerkillä. Tällöin on siirryttävä sisätiloihin ja kuunneltava televisiota ja radiota, joissa annetaan muut toimintaohjeet esimerkiksi joditablettien ottamisesta, elintarvikkeiden suojaamisesta sekä ulkona liikkumisesta.

Mahdollisessa säteilyvaaratilanteessa myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä julkaisee tiedotteita ja toiminta-ohjeita.