Rekisteröityminen eläinten pitäjäksi

Eläintenpitäjä, jolla on hallinnassaan vähintään yksi hevos-, nauta-, sika-, lammas-, vuohieläin tai siipikarjaa, on velvollinen rekisteröitymään kyseisen eläinlajin eläintenpitäjäksi.

Myös eläinten pitopaikka on rekisteröitävä. Lisäksi turkis-, kameli- ja hirvieläinten sekä mehiläisten ja kimalaisten pitäjien on rekisteröidyttävä.

Rekisteröitymisvelvollisuus koskee sekä tuotantoeläinten että seura- ja harraste-eläinten pitäjiä.

Ruokavirasto julkaisi eläintenpitäjien käyttöön eläintenpitäjä-, pitopaikka- ja haaskapaikkarekisterin sähköisen asioinnin sovelluksen kesäkuussa 2019. Sovellus löytyy osoitteesta epr.ruokavirasto.fi. Sovellusta parannetaan ja se otettaneen käyttöön alkukesästä 2020.

Eläintenpitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä jatkossa yhdellä ilmoituksella sähköisen asioinnin kautta. Sähköisen asioinnin kautta voi myös päivittää ja muokata aiemmin ilmoitettuja tietoja. Sovellukseen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Sähköisen ilmoitusjärjestelmän ollessa pois toiminnasta eläinten pitopaikkailmoituksia voi tehdä kirjallisesti lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.