Eläinsuojelu ja löytöeläimet

Valvontaeläinlääkäri valvoo eläinsuojelulain täyttymistä. Epäillessäsi eläinsuojelulain vastaista eläinten kohtelua, voit tehdä asiasta eläinsuojeluilmoituksen.

Eläinsuojelu

Valvontaeläinlääkäreiden sähköpostiosoite on elainsuojelu(at)phhyky.fi

valvontaeläinlääkäri puh. 044 729 7904 tai 044 729 7779

Valvontaeläinlääkäri valvoo eläinsuojelulain täyttymistä. Yhtymän valvontaeläinlääkäreiden kuntiin kuuluvat: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä.

Eläinsuojelulain tarkoitus on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Sairas ja vahingoittunut eläin tarvitsee aina viipymättä asianmukaista hoitoa.

Epäillessäsi eläinsuojelulain vastaista eläinten kohtelua, voit tehdä asiasta eläinsuojeluilmoituksen. Eläinsuojeluilmoituksen tekijästä ei missään tilanteissa kerrota tietoja eteenpäin tarkastuksen kohteelle. Tarkastuksesta ja sen tuloksista ei kerrota tietoja ilmoittajalle.

Eläinsuojeluilmoituksen tekeminen

  • Sähköisellä ilmoituslomakkeella.
  • Virka-aikana valvontaeläinlääkärille sähköpostilla [email protected] tai puhelimitse.
  • Suomen eläinsuojeluyhdistyksen eläinsuojeluvalvojalle tai sähköisellä lomakkeella.
  • Päivystysaikana ja viikonloppuisin päivystävälle tuotantoeläinlääkärille numeroon 0600 39 2120 (huom. maksullinen numero) tai poliisille.
  • Hätätilanteessa ole aina yhteydessä 112.

Ennen eläinsuojeluilmoituksen tekoa selvitä etukäteen eläimen pitopaikan tarkka osoite ja eläimen omistajan nimi, mikäli tämä on mahdollista.

Ilmoitusten johdosta tehtävät, epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset pyritään tekemään aina ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksesta ei anneta tietoa eteenpäin ilmoittajalle. Eläinsuojelutarkastuksia tehdään myös ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin ilman epäilyä. Eläinsuojelulain mukaan ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan.

Valvontaeläinlääkärin vastuualueeseen ei kuulu hoitaa tapauksia, missä eläimen pito tai eläimen toiminta aiheuttaa haittaa muille ihmisille (esimerkiksi koiran haukkuminen omistajan ollessa poissa kotoa). Mikäli eläimestä aiheutuu ihmisille välitöntä vaaraa, on oltava yhteydessä suoraan poliisiin. Valvontaeläinlääkärin toimenkuvaan ei myöskään kuulu eläinkauppaan tai vastaavaan liittyvät kiistat. Tällaisissa tapauksissa tulee olla yhteydessä kiistan toiseen osapuoleen ja selvittää asia hänen kanssaan. Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä voi olla yhteydessä myös kuluttaja-asiamieheen.

Mikäli eläintenpidosta aiheutuu selviä terveyshaittoja (esim. eläimen eritteiden haju rappukäytävässä) voi asiasta olla suoraan yhteydessä terveydensuojeluun.

Löytöeläimet

Eläinsuojelulain 15§ velvoittaa kunnat järjestämään löytökoirien ja –kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seuraeläinten tilapäisen hoidon. Talteen otettua eläintä säilytetään vähintään 15 päivän ajan. Mikäli koirasi tai kissasi katoaa, on hyvä kysellä sen perään löytöeläinhoitoloista ja ilmoittaa sinne kadonneen eläimen tiedot.

Eläimen kiinniottamiseen voi kysyä apua eläinsuojeluyhdistykseltä. Mikäli löytöeläin on sairas tai loukkaantunut, tulee ensin toimittaa eläin saamaan asianmukaista hoitoa eläinlääkärille.  Eläimen kiinniotto- ja hoitokustannuksista vastaa aina eläimen omistaja, ja maksettavaksi tulevat talteenottomaksu, mahdollinen hakupalkkio, kilometrikorvaukset sekä hoitomaksut arvonlisäveroineen. Maksu on pystyttävä suorittamaan käteisellä.

Jotta eläin ja omistaja löytävät katoamisen hetkellä toisensa mahdollisimman nopeasti, kannattaa eläimellä pitää kaulapannassaan aina yhteystietoja, joista löytyy omistajan puhelinnumero (käytössä oleva). Lisäksi on tärkeä huolehtia, että eläimeltä löytyy tunnistusmerkintä esimerkiksi siru ja muistaa rekisteröidä se siruhakupalveluihin. Tämä mahdollistaa omistajan löytymisen siinä tapauksessa, jos eläimellä ei ole muuta tunnistetta olemassa. Tunnistusmerkinnästä voit kysyä lisää oman alueesi eläinlääkäriltä.

Irtokoirien ja -kissojen talteenotto Päijät-Hämeessä

Lisätietoja löytöeläinpaikkojen kotisivuilta.

Heinola, Hollola, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä

Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistys ry
Löytöeläintalo
Jokimankuja 4
15700 Lahti
(03) 781 1543, 044 974 4636, [email protected]
ma-su klo 8 – 20

Asikkala, Hartola

Hartolan seudun Eläinsuojeluyhdistys, Pertunmaa
Toivolantie 310
19470 Lihavanpää
045 883 8852, [email protected]
klo 9-16, hätätapauksissa myös muina aikoina

Iitti

Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Puistolantie 9
45610 Koria
040 821 5554 (arkisin klo 8-18), 040 552 7951 (viikonloppuisin ja pyhinä)
[email protected]

Kärkölä

Korkeen Koirahoitola
Korpelantie 49
16610 Kärkölä
0400 303 099 (ma-su klo 9-16 ja 19-20.30)
[email protected]

Myrskylä

Pukaron Löytöeläintalo, Lapinjärvi
Aleksinmäentie 251
07830 Pukaro
040 774 7149 (aina avoinna)

Pukkila

Eläinsuojelukeskus ja –hoitola Onnentassu
Pohjoinen Rautatienkatu 334
11120 Riihimäki

0503384698 (ma-su klo 7-11 ja 15-19)

Usein kysytyt kysymykset:

Naapurin koira haukkuu, mitä voin tehdä?

Pyri selvittämään asia haukkuvan koiran omistajan kanssa. Koiran omistaja ei usein ole tietoinen, että koira haukkuu omistajan ollessa poissa kotoa, joten tämänkin vuoksi asiasta on hyvä omistajalle kertoa. Mikäli et tunne omistajaa, voit lähestyä häntä esimerkiksi kirjeellä. Kirjeessä voit kertoa lyhyesti koska koira aloittaa haukkumisen ja onko haukkuminen säännöllistä ja jatkuvaa. Mikäli omistaja ei yritä puuttua koiran häiritsevään haukkumiseen, voi asiasta olla yhteydessä isännöitsijään tai taloyhtiön hallitukseen.

Naapurin koiraa ei ulkoiluteta/lenkitetä riittävästi, mitä voin tehdä?

Koiria saatetaan käyttää ulkoilemassa eri aikoihin päivästä, jolloin et ole näkemässä, kun sitä viedään ulkoilemaan/lenkille. Moni koiran omistaja saattaa myös käyttää koiraa juoksemassa vapaana sellaiseen sallitulla alueella ja käyttää koiraa siellä autolla, jolloin voi näyttää, ettei koira pääse ulkoilemaan perinteiseen tyyliin hihnassa. Joskus voi myös olla tilanteita, että koiralla on jokin sairaus, joka estää sen liiallisen lenkittämisen ja koiraa käytetään vain tarpeillaan nopeasti. Katso koiraa, onko se hyvinvoivan näköinen? Liikkuuko koira hyvin ja onko se terveen näköinen? Asiasta voi tiedustella myös suoraan omistajalta, mikäli haluaa lisätietoa koiran lenkityksestä.

Naapurin kissa ulkoilee vapaana, mitä voin tehdä?

Kissaa ei saa pitää irrallaan taajama-alueella. Asiasta voi keskustella suoraan naapurin kanssa tai mikäli ei tunne omistajaa, voi lähestyä asiasta esimerkiksi kirjeellä. Lisäksi voi olla yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään tai hallitukseen ja keskustella irtiolevasta kissasta. Irrallaan kulkevista kissoista säädetään mm. järjestyslaissa, eläinsuojelulaissa, metsästyslaissa sekä terveydensuojelulaissa. Rikoslaissa säädetään omaisuuden vahingoittamisesta sekä kotirauhan rikkomisesta. Irrallaan olevat kissat ovat alttiina vaaroille ulkoillessaan vapaana. Ne voivat lisäksi aiheuttaa vahinkoa julkiselle ja yksityiselle omaisuudelle. Lisäksi kissojen jätökset muodostavat lasten leikkipaikoilla ja hiekkalaatikoissa terveysriskin, sillä lapset voivat saada eläinten jätöksistä loistartunnan. Eläimen omistaja on korvausvelvollinen lemmikkieläimen aiheuttamasta omaisuuden tärvelemisestä. Eläimen omistajan on huolehdittava eläimen hyvinvoinnista ja eläimelle turvallisesta pitopaikasta sekä siitä, että eläin ulkoilee kytkettynä tai muutoin omistajansa valvonnassa.

Olen lähdössä hakemaan koiraa ulkomailta, mitä minun tulee ottaa huomioon?

Ruokaviraston sivuilta löytyy eläinten tuonti- ja vientisivusto, missä on ajantasaisin tieto asiaan liittyen. Tärkeintä on tarkistaa, että sinulla on kaikki tarvittavat asiakirjat eläimelle olemassa, kun tuot sen Suomeen.  Ruokavirastoon voi myös soittaa ja kysellä lisätietoa. Tuoja on aina itse vastuussa tuotavasta eläimestä.

Minkälaisista asioista voi tehdä eläinsuojeluilmoituksen? Kuka voi tehdä eläinsuojeluilmoituksen?

Eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä kuka vain, mikäli epäilee, että eläintä kohdellaan eläinsuojelulain vastaisesti. Eläinsuojelulakiin ja eläinsuojeluasetuksiin on kirjattuna mm. eläimen käsittelyyn, ruokintaan ja käyttöön liittyvää lainsäädäntöä, joka asettaa minimitason eläimen pidolle. Mikäli et ole varma onko aihetta eläinsuojeluilmoituksen tekoon, ole yhteydessä alueesi valvontaeläinlääkäriin tai eläinsuojeluneuvojaan ja keskustele asiasta.