Eläinlääkintä­huolto

Eläin­lää­kin­tä­huol­to tar­joaa pe­ru­se­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja, ku­ten eläin­ten ter­vey­den ja sai­rauk­sien hoi­toa ja muu­ta eläin­lää­kä­ria­pua.

Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluvat kaikkien eläinten perusterveyden- ja sairaudenhoitotyö, kiireellisen eläinlääkäriavun antaminen, eläinsuojeluvalvonta, eläintautivalvonta ja -vastustus, eläinten tuontiin ja vientiin liittyvät tarkastukset ja todistukset sekä eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyvä valvonta (esim. haaskat). Eläinlääkärit valvovat myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotantoa (esimerkiksi maitohygieniatarkastukset).