Hyvinvointialueen tulos vuodelta 2020 toteutui hyvänä – talouden tasapainotus onnistunut

Lopulliset kuntakohtaiset maksuosuudet lasketaan helmikuun aikana. Hyvinvointialueen perussopimuksen mukaan mahdollinen ylijäämä palautetaan jäsenkunnille tilinpäätösvuoden palvelukäytön suhteessa. Hyvinvointialueen toimintakulut olivat vuonna 2020 noin 762,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta vain 1,4 prosenttia (2019: 751,5 milj.€).

Viime vuonna valmistellut sopeuttamistoimet ovat onnistuneet suurelta osin, ja talousarvio oli laadittu realistiselle pohjalle. Koko organisaation toiminnassa on sisäistetty vakaan talouden merkitys hyvän ja laadukkaan palvelun takeena. Hyvinvointialuetta vuonna 2019 ravistellut talouskriisi on nyt selätetty, mutta kuntien heikko talous tuo jatkossakin haastetta rahoitukselle ja edellyttää määrätietoista talouden hallintaa. Hyvinvointialueen strategisena koko toiminnan läpäisevänä tavoitteena vuodelle 2021 on, että hyvinvointialueen talouden tasapaino säilyy ja taloudellinen liikkumavara lisääntyy. Kuluvasta vuodesta voidaan kuitenkin edelleen todeta, että koronaepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen ovat vaikeasti ennakoitavissa.