Vastuullinen hankinta

Vastuullisuus hankinnoissa muodostuu kolmesta keskeisestä vastuullisuuden alueesta: ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja taloudellisesta vastuusta.