Hyvä hallinto ja talous

Tavoitteenamme on alueemme asukkaiden palvelutarpeeseen vastaava, kustannustehokas, vaikuttava palvelutuotanto, joka on omistajakuntiemme maksukyvyn mukainen. Meillä taloudellinen vastuu merkitsee etenkin verovarojen eettistä, vastuullista ja läpinäkyvää käyttöä. Hyvä hallintotapa luo vahvan perustan toiminnallemme.