Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Päijät-Sote tuottaa terveys- ja sairaanhoitopalveluja jäsenkuntiensa asukkaille.

Toimialan tulosalueet ovat

  • Akuutti24
  • Medisiininen
  • Operatiivinen
  • Diagnostiset palvelut
  • Lääkehuolto
  • Avosairaanhoito
  • Suun terveydenhoito