Perustoiminnan työntekijät

Kirsi Kuusinen-James

Kirsi Kuusinen-JamesOlen sosiaalityöntekijä ja sosiaalialan kehittäjä, ja osa perhettä ja yhteisöä. Toimin Verson johtajana ja olen jollain tapaa mukana kaikessa, mitä Versossa tehdään sen toiminta-alueella eli Päijät-Hämeessä ja itäisellä Uudellamaalla. Koen rikkaudeksi sen, että voin toimia eri tasoilla ja erilaisten asiantuntijoiden kanssa: esimiehenä, ohjausryhmissä, verkostoissa, hankehauissa – viestien ja yhteistyötä tehden. Kesäisin pääsen hetkeksi kurkkaamaan asiakastyöhön sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan kautta. Erilaiset toimintaympäristöt herättävät huomaamaan rakenteiden ja toimintakulttuurin merkityksen siinä, miten ja mitkä asiat nousevat tärkeiksi toiminnan kehittämisessä.

Valtakunnallinen verkostotyö avaa edelleen ajatuksia ja muiden maakuntien tekemisen kuuleminen tuo ideoita. Oman alueemme uraauurtavasta toiminnasta on hienoa kertoa. Osaamiskeskusverkosto kattaa koko valtakunnan ja mahdollistaa erilaisten asioiden samanaikaisen kehittämisen (mm. Kansa-koulu -hankkeen kehittämä kirjaamisvalmennus). Valtakunnallinen vaikuttamistyö mahdollistuu osaamiskeskusjohtajien verkoston avulla ja tiiviillä yhteistyöllä sosiaalityön yliopistoverkoston Sosnetin ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran kanssa.  Toimintani tausta-ajatuksena on aina ollut asiakkaiden auttaminen ja vahvistaminen ja sen takia innostun joka päivä sosiaalipalvelujen ja järjestelmän kehittämisestä.

Uskon omaan tekemiseen ja yhteistyöhön, enkä epäröi tuoda esiin ihmisten saavutuksia ja meidän versolaisten työtä. Yhteisösosiaalityön lisensiaattiopinnot vahvistivat ajatuksiani yhteisöllisyydestä ja olenkin yleensä se, joka löytää jokaiseen kehittämisporukkaan vielä muutaman mukaan kutsuttavan lisää. Ajattelen myös, että asioita voidaan miltei aina tarkastella hiukan laajemmin. Olen tehnyt väitöskirjani asiakkaan valinnanvapaudesta ja tällä hetkellä minua kiinnostaa vaikuttavuuden ja laadun kehittäminen.

Jos saisin yhden toiveen se koskisi erilaisten resurssien ja mahdollisuuksien oikeudenmukaisempaa jakautumista maailmassa. Epäoikeudenmukaisuutta on vaikeaa sietää ja palvelujen yhdenvertaisuus, laatu ja saatavuus merkitsevät minulle paljon. Minut tekee onnelliseksi elämä: perhe, mielenkiintoinen ja haastava työ, terveys ja muut toimintamahdollisuudet. Arvostan arkista elämää ja keskeneräisyyttä ja nautin tutkimisesta, pienistä asioista ja suurista ajatuksista, hyviin tv-sarjoihin uppoamisesta, pihapuuhista ja kirjoittamisesta. Jostain muistan sitaatin: kirjoittaminen on kuin ajattelemista, mutta enemmän.

Unohtaa silmälasinsa, muttei koskaan asioiden kytkemistä yhteen.

Pelannut SM-tasolla koripalloa.

 

Monica Blomqvist-Åkermarck

Monica Blomqvist-Åkermarck

Olen pohdiskeleva, henkinen, systemaattinen ja aina oppimisen nimeen vannova vahvan sosiaalityöntekijän identiteetin omaava suunnittelija. Olen mukana kaikissa sosiaalialan kehittämiseen liittyvissä asioissa sekä verkostoissa itäisellä Uudellamaalla. Työni koostuu erilaisten verkostojen koordinoinnista, kehittämistyön fasilitoinnista, kehittämistarpeiden tunnistamisesta ja niistä viestittämisestä eteenpäin sekä ammattilaisten osaamisen vahvistamisesta hankkeiden ja eri valmennuksien avulla. Työ vaatii paljon suunnittelua, organisoimista ja yhteydenpitoa. Tällä hetkellä kouluttaudun työnohjaajaksi, mikä on tällaiselle ihmissuhdetyötä tekevälle ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneelle upea juttu. Arvostan luottamuksellisen suhteen solmimisen taitoani, ja haluani oppia ja kehittyä ammattilaisena, kollegana ja ihmisenä.

Minulle tärkeitä asioita ovat asiakkaiden osallisuuden edistäminen, oman alan arvostaminen sekä erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen. Tykkään tehdä työtä yhdessä muiden kanssa: ideoida ja inspiroitua muista.

Puhun mielelläni siitä, miten luodaan turvallisia ja luottamuksellisia suhteita kanssaihmisiin –asiakkaisiimme, työkavereihimme sekä yksityiselämämme tärkeisiin ihmisiin. Sytyn merkityksellisyyden, ilon ja innostuneisuuden tärkeydestä elämässä ja töissä. Nämä ovat myös työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukipilareita. Keksisinkin mielelläni “reseptin” työn kuormittavuuden vähentämiselle sote-alalla niin, että ammattilaiset jaksaisivat tehdä intohimoisesti työtä ilman loppuun palaamisen ja alanvaihdon riskiä. Minulle on tärkeää, että perhe voi hyvin ja työlle löytyy vastapainoa mielekkäistä harrastuksista ja muusta puuhailusta. Uppoan mielelläni sisustamaan, valokuvaamaan ja tuunailemaan.

Voisi toimia professional organizerinä. 

Haaveilee, ja havainnoi pieniä, kauniita asioita elämässä. 

 

Susanna Leimio

Susanna Leimio

Olen helposti innostuva, elämää ja työtäni intohimoisesti rakastava ehkäisevän työn asiantuntija. Nautin oman alani kehittämisestä ja yhteistyöstä ja erityisesti ihmisiin liittymisestä silloin kun ideat sinkoilevat ja olemme ajatuksinemme yhtä. Sosiaalipedagogiikan perusteet -kurssilla Tampereen yliopistossa löysin innostajan itsestäni ja tiesin olevani oikeassa paikassa. Minuun on jäänyt vaikuttamaan myös aika, jolloin työskentelin erityisnuorisotyöntekijänä kaupungissa.

Motivoidun korkeista päämääristä, etenevistä prosesseista ja työstään syttyvistä kollegoista. Matkalla oleminen innostaa minua, mutta tavoitteiden saavuttaminen yhdessä toisten kanssa on työni kirsikka. Päivittäinen työni koostuu monenlaisesta yhteistyöstä neljän tuulen pyörteissä. Päihteiden käyttö, mielenterveys, ongelmapelaaminen ja lähisuhdeväkivalta kompleksisina ilmiöinä pitävät minut otteessaan näkökulmasta, jos toisestakin. 

Työni ydinsisältöjä ovat kehittämisprosessien fasilitointi ja ammattilaisten innostaminen, asiantuntijatuki kunnille ja sote-toimijoille sekä ehkäisevän työn kehittäminen mm. tietojohtamisen näkökulmasta. Työni tausta-ajatuksena on aina ollut ihmisen aito kohtaaminen ja osallisuus häntä itseään koskevissa kysymyksissä, mistä olen tehnyt myös graduni. Tällä hetkellä voisin kouluttautua tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen kysymyksiin. Voisin puhua ihmisten kohtelusta ja kohtaamisesta ehkäisevän työn keskeisenä sisältönä sekä ammattilaisten osaamisesta ja tiedon merkityksestä osana työtä. 

Uppoudun mielelläni liikunnan, kirjojen, hyvien TV-sarjojen ja itseni kehittämisen maailmaan sekä keskusteluihin lasteni kanssa.  

Osaa intialaisen päähieronnan. 

Visualisoi herkästi suunnitelmat ja keskustelun. 

 

Mervi Hietaranta

Mervi HietarantaOlen työporukastamme se aikainen lintu, jonka löytää toimistolta erilaisista talouden ja hallinnon tehtävistä jo aamuvarhaisella. Jokainen päiväni on erilainen, vaikka numerot itsessään pysyvätkin samoina: meillä on perustoiminnan lisäksi sosiaaliasiamiestoimintaa, ehkäisevää työtä ja erilaisia hankkeita rahoittajineen. Erilaisia aikatauluja yhteensovittamalla työt tulevat hoidetuksi hyvin ja ajallaan.

Olen monipuolisen työkokemukseni ja myös perheyrityksessä toimimisen kautta kerryttänyt vankkaa osaamista erilaisissa tehtäväkentissä ja olen kiinnostunut taloushallinnon lisäksi monesta muustakin. Tämä 20-vuotinen perheyrityksen talouden ja hallinnon tehtävistä tullut kokemukseni on lisännyt työtehtäviin tarttumisen otetta, joustavuutta ja pelottomuutta stressaavissakin tilanteissa. Se on saanut myös arvostamaan säännöllistä työ– ja vapaa-aikaa. Voisin puhua henkilöstön johtamisesta tai kirjoittaa työhyvinvoinnista, syvempi kouluttautuminen taloushallintoonkin kiinnostaisi. 

Luottamustoimessani taloyhtiön hallituksessa ja sen puheenjohtajana olen ollut mukana erilaisissa korjaushankkeissa ja innostunut myös taloyhtiön hallinnointiin syventävistä koulutuksista. Voimaannun ihan tavallisesta arjesta: koukuttavista rikossarjoista, liikunnasta ja hyvästä unesta. Jos tekisin jonkun keksinnön tai innovaation, se liittyisi ihmisten hyvinvointiin. Sen lisäämiseksi me Versossakin työskentelemme. 

Virkkaa. 

Lukenut Venäjää. 

 

Tarja Laukkanen

Tarja Laukkanen

Minä olen lämmin, suora ja rehellinen ihmisten oikeuksien ja oikeudenmukaisuuden puolesta puhuja. Suhtaudun uteliaasti ympärilläni oleviin asioihin ja ihmisiin sekä tulevaisuuteen. Toimin Versossa Päijät-Hämeen alueen sosiaaliasiamiehenä. Tarjoan asiakkaille ja työntekijöille neuvontaa ja tiedotan sosiaalihuollon asiakkaita heidän asemastaan ja oikeuksistaan sosiaalipalvelujen käyttäjinä. Lisäksi seuraan sosiaalihuollon asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista ja raportoin siitä vuosittain. Innostun sosiaalihuollon palvelujen laatuun ja kehittämiseen liittyvistä asioista, sosiaalihuollon toimintaa ohjaavien lakien soveltamisen kysymyksistä sekä asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseen tähtäävästä työstä.

Työurani varrella olen oppinut paljon viisautta asiakkailta, kollegoilta ja esimiehiltäni. Muistelen lämpimästi niin kesätyössäni Shellin kassalla huoltamohallin tuoksussa kuin sosiaalityöntekijänä tai esimiestyössä tapaamiani ihmisiä. Tykkään kuunnella ja olen kiinnostunut siitä, mitä ihmiset kertovat itsestään ja omasta elämästään. Ihmisen äärelle pysähtyminen on hyvin olennaista niin asiakastyössä kuin työyhteisössä. Ajattelen, että kokemukset ovat se todellisuus, missä elämme ja opimme ja se on minulle arvokasta.  Haluan edistää ihmisten osallisuutta, tasavertaisuutta ja oikeuksien toteutumista kaikin tavoin. Erityisesti tyttöjen ja naisten kohtelun ja aseman parantaminen koko maailmassa on asia, johon meidän kaikkien pitäisi vaikuttaa. Työhöni kuuluu myös asiakkaiden osallisuutta edistävissä verkostoissa toimiminen. Jos tekisin jonkun keksinnön/innovaation, se olisi jonkinlainen asiakasosallisuutta kasvattava sähköinen simulaatiopeli. Pelissä sosiaalipalvelujen palvelujen käyttäjät, työntekijät, esimiehet sekä poliittiset päätöksentekijät voisivat kohdata ja ratkaista yhdessä kimurantteja arkielämän tilanteita, joita me jokainen kohtaamme elämän eri vaiheissa.

Vaikka pysähdyn ihmisen äärelle mielelläni, olen ehdottomasti ihminen, joka haluaa osallistua ja vaikuttaa siihen, että asiat kehittyvät ja menevät eteenpäin. Katson enemmän tulevaisuuteen kuin jään muistelmaan menneitä.  Viime-aikoina olen mennyt eteenpäin melko tavalla myös lähialueiden luontopoluilla. Ulkoilun lisäksi viihdyn ajankohtaisten poliittisten keskusteluohjelmien, psykologisten trillereiden ja some-videoiden parissa.  Olen enemmän aamuvirkku kuin yökukkuja. Parhaimmillani olen aamupäivisin hyvien yöunien ja kolmen kahvimukillisen jälkeen. Koen onnellisuutta, kun läheiset ihmiset voivat hyvin ja voin tehdä mielekästä työtä.

Timanttinen kasvomuisti

Suunnitelmana kouluttautua oikeustieteilijäksi

 

Salla Ritala

Salla Ritala

Olen meistä versolaisista se toinen Itäisen Uudenmaan toimiston vahvuuteen kuuluva työntekijä ja mutkaton, hauska tyyppi. Toimin Versossa sosiaali- ja potilasasiamiehenä ja päivittäinen työni koostuu sopivassa suhteessa asiakas- ja asiantuntijatyöstä. Työni tausta-ajatuksena on aina ollut vahva halu toimia asiakkaiden eduksi. Toimeentulotuki on ollut kautta linjan erityinen kiinnostuksen kohteeni siitä alkaen, kun olin ensimmäisessä sosiaalialan kesätyössä toimeentulotuen etuuskäsittelijänä. Olen tehnyt myös kandin tutkielmani ja graduni toimeentulotuesta.

Juuri nyt minua kiinnostaa kovasti kouluttautua hallinto- ja lakiasioihin liittyen.Minusta on aivan olennaista, että ihminen ja arjen kokemukset tulevat nähdyksi. Tällä hetkellä nautinkin siitä, että voin tuoda kehittämistyöhön kokemustani kentällä tehtävästä sosiaalityöstä. Meidän on vaikutettava siihen, ettei asioita tarpeettomasti monimutkaisteta: asiakkaan etu on elää mahdollisimman tavallista elämää ja palvelujemme pitää tukea siinä.

Olen sekä vahva kuuntelija että puhuja. Kuuntelen ihmisiä, musiikkia, podcasteja ja ilmaisen itseäni parhaiten puhumalla. Puhuminen on hetkeen asettumista. Uskon siihen, että jokaiselta oppii jotain. Suhtaudunkin jokaiseen kohtaamiseen, työpäivään ja työyhteisöön uteliaasti: otan uuden vastaan ilolla ja uusi ottaa minut. 

Tekee käsitöitä. 

Voisi olla stand up -koomikko.