Sosiaalihuollon digipalvelujen kehittäminen

Sosiaalihuollon digipalveluja kehitetään rakenneuudistusrahalla. Päättynyt!

Digisosiaalityön kehittäminenPäijät-Hämeen hyvinvointialueen muutosohjelma on toiminut vuoden 2020 alusta lähtien. Muutosohjelman tavoitteita tuetaan Sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella, jolla kehitetään Päijät-Hämeessä mm. digitaalisia sosiaalipalveluja vuoden 2021 loppuun asti.

Digitaalisia sosiaalipalveluita kehitetään yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden, muiden alueiden toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Tavoitteina ovat asioinnin monikanavaisuuden kehittäminen, itsearvioinnin ja omahoidon välineiden sekä digipalveluiden tarjonnan laajentaminen. Hyvinvointialueessa työstetään yhteistä digistrategiaa, jolla luodaan vankka pohja myös hankkeen jälkeen jatkuvalle digitaalisten palveluiden kehittämiselle. Sosiaalihuollon osalta toimilla helpotetaan varhaisemman tuen ja sosiaalihuollon palveluiden saantia sijainnista riippumatta sekä ennaltaehkäisevästi. (muutosohjelman kärki 3, sivu 20)

Työhömme kuuluu muun muassa olemassa olevien sähköisten palvelujen kartoittamista ja kokemusten keräämistä. Kehitämme digitaalisia palvelupolkuja selkeyttämään asiakkaiden asiointia. Työntekijöiden kokemuksia ja osaamista kartoitetaan ja tuetaan digitaalisten työkalujen käyttöönottoa ja käyttöä. Meidän työmme lähtökohtana on vahvasti työntekijä- ja asiakaskokemuksen huomioiminen jokaisessa kehittämisen vaiheessa.

Onko sosiaalihuollon digipalvelut ovat ajankohtaisia teemoja työssäsi?

Oletko asiakkaana sosiaalipalveluissa? Jos olet huomannut kehittämisen kohteita, tarpeita tai mielessäsi on idea-aihioita, niin olethan yhteydessä meihin.

Keskustelemme mielellämme digitaalisiin sosiaalipalveluihin liittyvistä asioista ja otamme vastaan vinkkejä aiheeseen liittyen.