Osatyökykyisille Kestävää kasvua ja työtä Pähee 2.0 -hanke

Pähee 2.0 oli Suomen Rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ESR- hanke vuosille 2019-2020.

Hanke toimi Päijät-Hämeen alueella ja sitä hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Pähee 2.0 -hankkeen kohderyhmänä olivat työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset työikäiset henkilöt, joiden työ-ja toimintakykyä pyrittiin parantamaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden edistäminen kokeilemalla ja ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja.

Hyvinvointialueen työpajatoimintaa haluttiin kehitettää yhteiskehittämisen keinoin tavoitteena sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palvelutarjonnan monipuolistuminen. Työhönvalmennuksen tueksi alueella haluttiin pilotoida  IPS-mallia kouluttamalla siihen liittyen työhönvalmennusta toteuttavaa henkilöstöä ja työhönvalmennuksen asiakkaita.

Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntouksen palveluissa oli tavoitteena kokeilla vertaisvalmentaja-mallia nykyisten palveluiden rinnalle monipuolistamaan ja tukemaan osallisuuden ja työllistymisen edistämistä. Vertaisvalmentajatoiminnan pilotoinnin tueksi tarkoituksena oli järjestää koulutuskokonaisuus henkilöstölle ja pilottiin osallistuville asiakkaille. Hankkeen tavoittena oli tukea työpajatoiminnan ja työtoiminnan toimintakulttuurin muutosta järjestämällä henkilöstölle koulutusta.

Toisena tavoitteena oli luoda maakunnallisia yhteistyörakenteita eri toimialat ylittäen. Hankkeessa haluttiin mallintaa osatyökykyisen asiakkaan asiakasprosessi hyödyntäen moniammatillista tiimiä.

Hankkeen aikana oli tarkoituksena koota Päijät-Hämeen alueella koulutettujen työkykykoordinaattoreiden verkosto ja koordinoidaan verkoston toimintaa. Pähee 2.0:n tarkoituksena oli tukea yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa osatyökykyisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin kehittämistyötä. Tarkoituksena oli myös koulutuksen avulla lisätä perusterveydenhuollon lääkäreiden osaamista työ- ja toimintakykyarvointien laatimisessa.

Monialainen palvelupolkutyö

Pähee 2.0 -hankkeessa toteutettiin neljän kerran monialaisen palvelupolkutyöpaja. Työpajassa  tarkasteltiin osatyökykyisten asiakasprofiileja, palveluja, pavlelupotlkuja, nostettiin esiin ongelmia palvleupolulla ja ratkaistiin niitä yhdessä ideoimalla. Työpajassa oli mukana noin 30 asiantuntijaa eri organisaatioista (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelut, TE-toimisto, Ely-keskus, Kela, nuorisopalvelut, eri järjestöt)

Työpajan tuotos

Osatyökykyisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin koulutus

Hanke toteutti syksyllä 2020 koulutuksen, jonka tarkoituksen oli vahvistaa osatyökykyisen asiakkaan työ- ja toimintakyvyn havainnoimisesta, arvioimisesta ja dokumentoinnista. Koulutusprosessit oli kohdennettu kaikille Päijät-Hämeessä osatyökykyisten asiakkaiden verkostoissa työskenteleville.

Koulutusesite Syksy 2020

Uutiskirjeet

Maaliskuu 2021

Marraskuu 2020

Huhtikuu 2020

Hankkeen loppuraportointi diaesityksenä

ESR-logo