Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman valtakunnallisena tavoitteena oli yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen. LAPE-kehittäminen on jatkunut Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.

Tavoitteena oli tehdä muutosta kohti oikea-aikaisempia ja tarpeenmukaisia palveluita kaikkialla Suomessa. Tehtävänä oli innostaa ja motivoida alueen kaikkia toimijoita mukaan yhteisten lasten, nuorten ja perheiden hyväksi tehtävään työhön.

Maakuntien muutostyötä tukivat eri hankkeet vuosina 2017-2018. Päijät-Hämeessä toimi Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä – hanke. Vuoden 2019 tehtävänä oli jatkaa ja varmistaa Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä – hankkeessa tehdyn kehittämistyön juurtumista. LAPE-muutosohjelman tarkoituksena oli uudistaa lapsi- ja perhepalveluita siten, että ne vastaisivat aiempaa paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin. Ensisijaista uudistuksessa olivat lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Muutostyön pyrkimyksenä on yhdistää kuntia, maakuntia, järjestöjä, seurakuntia ja yksityisiä toimijoita sekä tutkijoita ja kehittäjiä.