Kansa-koulu III -hanke

Kansa-Koulu III hanke 2020–2021 on valtakunnallinen STM:n valtionavustama hanke, jossa kaikki Suomen 11 sosiaalialan osaamiskeskusta ovat mukana. Hanketta hallinnoin Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso.

Hankkeessa vahvistetaan sosiaalialan kirjaamisosaamista digitaalisesti. Valmennukset tapahtuvat Kirjaamisfoorumissa, neljän viikon digitaalisena kurssina.

Aluekoordinaattorit koordinoivat oman alueensa kirjaamisasiantuntijoiden verkostoja sekä vastaavat yhteistyöstä muiden kirjaamista edistävien toimijoiden kanssa. Aluekoordinaattorit vastaavat myös apuvalmentajina hankkeessa toteutettavasta valmennus- ja kehittämistyöstä.

Verson suunnittelija Monica Blomqvist-Åkermarck osallistuu hanketyöhön vajaan 20 % työosuudella ja vastaa sekä itäisen Uudenmaan että Päijät-Hämeen hanke- ja verkostotyöstä. Molemmilla alueilla on tarvetta uusille kirjaamisasiantuntijoille sekä myös kertaavaan valmennuksiin. Verson suunnittelija osallistuu myös ruotsinkielisen valmennuksen toteutukseen yhdessä FSKC:n kanssa. Kaikki valmennukset tapahtuvat vuoden 2021 aikana.