HuuMa – Päijät-Häme, huumeeton maakunta -hanke on päättynyt

HuuMa – Päijät-Häme, huumeeton maakunta oli Terveyden edistämisen määrärahalla toimiva 1.1.2019-31.10.2021 käynnissä ollut nuorten huumeidenkäytön ehkäisemiseen tähtäävä hanke Päijät-Hämeessä (myös Iitti), Myrskylässä ja Pukkilassa.

Hanketta hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos ja osatoteuttajana toimi Lab-ammattikorkeakoulu.

Tavoitteena oli, että hankkeen päätyttyä:

1) Käytössä on systemaattinen tapa muodostaa nuorilähtöistä tietoa ja hyödyntää sitä toiminnassa.

2) Käytössä on kokeiltuja ja arvioituja toimintamalleja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja huumeiden käytön ehkäisemiseksi.

3) Käytössä on kuvattu konsepti kattavan, vaikuttavan ja kustannustehokkaan edistävän ja ehkäisevän työn tekemiseksi.

Hankkeen erityisenä kohderyhmänä olivat vuosina 2003-2008 syntyneet ja toimintaa kohdennettiin myös osin heidän vanhempiinsa. HuuMa kiinnittyi toimijoiden tekemään edistävään ja ehkäisevään työhön ja toisiin käynnissä oleviin hankkeisiin sekä LAPE-työhön.  Kehittämistyön aikana opittua muotoiltiin kolmen vuoden aikana kansallisestikin hyödynnettävissä olevaksi konseptiksi.

Materiaalia HuuMa-hankkeesta

HuuMa:n ytimessä on nuoren elämismaailman empaattinen lähestyminen, puhutaanpa sitten tiedolla johtamisesta tai arjen kohtaamisesta nuoren kanssa. Nuoren elämismaailma syntyy siitä, mitä nuori näkee ja kokee ja miten hän on vuorovaikutuksessa ympärillä olevien ihmisten, omien kipukohtiensa ja toiveidensa sekä erilaisten ilmiöiden kanssa. Tämän myötä ytimessä on myös ennakointi ja sitä kautta tulevaisuuden tekeminen. Kun mietimme yhdessä tulevaisuutta, voimme tehdä parempia päätöksiä.

HuuMa-kokonaisuus

sisältää konseptin nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamiseen. Lisäksi konseptin implementointi ehkäisevän työn toimintasuunnitelmatyössä on kuvattu.

HUUMA – empaattista ja ennakoivaa ehkäisevää työtä nuorten parissa | Innokylä (innokyla.fi)

HuuMa – konsepti empaattiseen ja ennakoivaan ehkäisevään päihdetyöhön nuorten parissa | Innokylä (innokyla.fi)

Toimintamallit ja julkaisut

Ilmiöpöytä – menetelmä, jolla ilmiö nostetaan pöydälle yhteiseen keskusteluun | Innokylä (innokyla.fi)

Nuorilähtöinen tieto kunnissa – kysely ja itsearviointi nuorilähtöisen tiedon tilan arvioimiseen kunnassa | Innokylä (innokyla.fi)

Haavisto Anne-Marie (toim.), Kuronen Risto, Lehtovaara Heli, Leimio Susanna, Vesterinen Elina (2021). Lapsiperheköyhyys – Ilmiöpöytäkiertue Päijät-Hämeessä 2020-2021. Verson työpapereita 1/2021

Hankkeen loppuraportti sekä vaikutusten arviointi

HuuMa-hankkeen loppuraportti Innokylässä

Vaikuttavuuden arviointiraportti Innokylässä

HuuMa-hankekartta