Verson materiaalipankki

Tältä sivulta löydät Verson hankkeisiin ja muuhun toimintaan liittyviä materiaaleja.

Sosiaalityön kehittämisseminaari 17.5.2023

Luodaan yhdessä hyvinvointialueen sosiaalityön kehittämisen suuntaviivat

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Sosiaalityön tiekartta 2023 – 2025 muotoillaan yhdessä sosiaalityön ammattilaisten kanssa ja sen tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä yhteiselle kehittämistyölle.

Tiekartta tulee perustumaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisiin tavoitteisiin, sosiaalihuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan ja hyvinvointialueen strategiaan.  Niiden muotoilemiseen alueen sosiaalityön kehittämisen suuntaviivoiksi tarvitaan meitä kaikkia.

Hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat kutsutaan mukaan kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta kehittämisseminaariin 17.5.2023.

Päivän tarkempi sisältö ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 

Tervetuloa mukaan!

 

Valtakunnalliset Aikuissosiaalityönpäivät 19.-20.4.2023

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso on mukana järjestämässä vuoden 2023 Aikuissosiaalityön päiviä. Tapahtuma järjestetään Helsingin Paasitornissa 19.–20.4.2023. Päivien teemana on ”Monipuolisia palveluja ja kokonaisvaltaista kohtaamista”. Tule mukaan tapaamaan kollegoja eri puolilta Suomea ja vaihtamaan ajatuksia aikuissosiaalityön arjesta ja tulevaisuudesta!

Voit osallistua tapahtumaan joko paikan päällä tai virtuaalisesti. Tapahtuman pääpuheenvuorot striimataan, mutta alaseminaareihin voit osallistua vain paikan päällä. Pääpuhujana on professori Louise Bringselius Lundin yliopistosta.  

Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa tammikuussa 2023. Tapahtuma on maksullinen.

Tutustu tapahtumasivuun Aikuissosiaalityön päivät 2023 -verkkosivulla.  

Liity myös Aikuisosiaalityön päivät 2023 -postituslistalle ja kuulet tapahtuman uutiset ensimmäisten joukossa. Voit liittyä postituslistalle nykyisellä ja myös tulevalla työosoitteellasi, jos työsähköpostisi vaihtuu vuoden 2023 alussa. 

Tapahtuman järjestävät sosiaalialan osaamiskeskukset Socca, Sosiaalitaito ja Verso.

Emotionaalisesti taitava sosiaalityöntekijä -hankkeen materiaali

Emotionaalisesti taitava sosiaalityöntekijä-hankkeeseen osallistui sosiaalityöntekijöitä kolmesta Itä-Uudenmaan kunnasta. Verkostoprosessissa tarkasteltiin professori Karen Healyn mallia tunteiden säätelyyn asiakkaan kohtaamisessa ja kokeilimme mallia paikallisesti.

Miten sosiaalityöntekijä voi osaltaan kehittää tunteet huomioivia, inhimillisiä ja voimaannuttavia kohtaamisen käytäntöjä sekä asiakkaansa että oman itsensä parhaaksi?

Emotionaalisesti taitava sosiaalityöntekijä oli seuraavien tahojen välinen yhteistyöhanke: Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC), Sosiaalialan osaamiskeskus Verso sekä Porvoo, Sipoo ja Loviisa. Hanketta tuki Työsuojelurahasto.

Päätösseminaari – slutseminarin materiaalit

Hankkeen julkaisun löydät täältä: Linkki

Sosiaaliasiamiesten aamukahvit v. 2022

Neljän tuulen toimintamalli

Neljän tuulen toimintamalli on integroiva, yhdistävä, lähestymistapa päihde-, mielenterveys-, rahapeli- ja lähisuhdeväkivaltaongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen. Toimintamallin kehittämiseen tähdännyt Neljän tuulen hanke (2017-2019) on päättynyt, mutta toiminta jatkuu koordinoituna ehkäisevänä työssä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminta-alueella.

Neljä tuulta on:

  • Asiakkaan asialla: Neljän tuulen työn keskiössä on aina asiakkaan kokonaisvaltainen ja arvostava kohtaaminen.
  • Laadun merkki: Ehkäisevää työtä tehdään tulevaisuudessa systemaattisesti, kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja vuorovaikutteisesti niin, että päihteistä ja rahapelaamisesta aiheutuvat haitat sekä lähisuhdeväkivalta vähenevät ja psyykkinen terveys lisääntyy, ja että korjaavan työn kustannukset pienenevät ja väestön hyvinvointi lisääntyy.
  • Malli: Toimintamalli kokonaisvaltaiseen päihde-, mielenterveys-, rahapelaamis- ja väkivaltatyöhön, joka tekee näkyväksi ja tukee varhaista tunnistamista sekä tarjoaa keinoja ehkäisevän työn tehostamiseen.

Neljä tuulta on myös oikeus, keino ja valinta

  • Asiakkaan oikeus: Oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Valtiovallan velvollisuus on turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (Perustuslaki, 19 §).
  • Työntekijän keino: Laadukkaat ja toimivat työvälineet sekä mahdollisuus oman työn näkyväksi tekemiseen. Lupa vahvistaa osaamista ja tehdä monialaista työtä yhdessä toisten toimialojen kanssa.
  • Päättäjän valinta: Velvollisuus valita paras mahdollinen, oikeaan tietoon perustuva, toimintatapa käyttäessään päätöksentekijän valtaa niin inhimillisen kärsimyksen kuin kustannusten kasvun ehkäisemiseksi.

Neljän tuulen käsikirja

Neljän tuulen ydin -esite

Hankkeen loppuraportti

Lue lisää Neljän tuulen hankkeesta Innokylässä

Menneet tilaisuudet

Aamukahvit

Heli Virtasen gradun esittely

Dokumentaatiokoulutuksen 27.2.2020 anti ja materiaali

Laadukas kirjaaminen sosiaalihuollossa

Dokumentointi