Verkostotyö itäisellä Uudellamaalla

Aikuissosiaalityön verkosto

Itäisen Uudenmaan aikuissosiaalityön työntekijät kokoontuvat ajankohtaisten aiheiden äärelle noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamiset järjestetään vuorotellen eri kunnissa ja mukaan ovat tervetulleita paitsi aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja – ohjaajat, myös työllisyyspalvelun työntekijät ja esim. nuorisotoimen etsivät. Verkoston yhteyshenkilönä toimii Ritva Liukonen, jolle saa ehdottaa aiheita.

Vammaistyön verkosto

Itäisen Uudenmaan vammaistyön työntekijät kokoontuvat pohtimaan yhteisiä linjauksia ja ajankohtaisia asioita noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamiset järjestetään sopimuksen mukaan eri kunnissa, mutta useimmiten Porvoossa. Mukaan ovat tervetulleita kuntien vammaispalveluiden työntekijät. Verkoston yhteyshenkilönä toimii Ritva Liukonen, jolle saa ehdottaa aiheita.

Lastensuojelutyön verkosto

Lastensuojeluverkosto on toiminut muutaman vuoden ajan ja koostuu lapsi- ja perhepalveluissa toimivista sosiaalialan ammattilaisista ja heidän esimiehistä. Verkostossa pohditaan yhteisiä haasteita, kehittämistarpeita ja ajankohtaisia asioita lastensuojelutyössä. Verkosto on kokoontunut noin neljä kertaa vuodessa ja tapaamiset on järjestetty sopimuksen mukaan eri kunnissa. Vuonna 2016 verkoston toimintaa muuttaa muotoaan koulutuksellisempaan suuntaan.

Johtavien lastensuojelutyöntekijöiden verkosto

Itäisen Uudenmaan johtavien lastensuojelutyöntekijöiden verkosto on vasta aloittanut toimintansa syksyllä 2015. Verkosto on pieni ja tarkoituksena on löytää yhteiset kehittämistarpeet ja – kohteet sekä niitten pohjalta laatia yhteneväiset kriteerit ja linjaukset lastensuojelutyössä. Verkostossa on myös tarkoitus kartoittaa koulutustarpeet kunnissa ja sen pohjalta suunnitella yhteisiä koulutuksia itäisen Uudenmaan lastensuojelussa toimiville. Verkoston on tarkoitus kokoontua 4 kertaa vuodessa. Verkoston yhteyshenkilönä toimii Monica Blomqvist-Åkermarck

Vanhustyön johdon verkosto 2013

Itäisen Uudenmaan vanhustyön esimiehet ovat kokoontuneet vuodesta 2013 pohtimaan yhteisiä linjauksia, haasteita ja ajankohtaisia asioita vanhustyössä. Verkosto on laatinut yhteiset kriteerit mm. kotihoidolle. Verkostossa myös kollegiaalinen tuki on tärkeä, koska erityisesti pienissä kunnissa esimiestyö on hyvin yksinäistä. Verkosto kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Verkoston yhteyshenkilönä toimii Monica Blomqvist-Åkermarck.

Mielenterveys- ja päihdetoimijoiden verkosto

Verkosto perustettiin 2015 ja koostuu eri mielenterveys- ja päihdetoimijoista itäisen Uudenmaan alueelta. Myös kolmas sektori ja kokemusasiantuntijat ovat edustettuina verkostossa. Verkostossa jaetaan kokemuksia ja tietoa sekä tutustaan eri toimijoiden työskentelytapoihin. Verkoston yhteyshenkilönä toimii Monica Blomqvist-Åkermarck.