Verkostotyö itäisellä Uudellamaalla

Verkostotyö on Verson ydintoimintaa, koska erilaisten substanssiverkostojen avulla pääsemme hyvin kiinni siitä, mitä sosiaalihuollon kentällä tapahtuu. Minkälaisia haasteita ja yhteisiä kehittämistarpeita on, onko tarvetta miettiä yhteisiä linjauksia tai laatia yhteiset kriteerit eri palveluille? Minkälaisia yhteisiä koulutustarpeita mahdollisesti on? Siirtyminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen asettaa sekä uusia vaatimuksia että uusia tarpeita yhteistoiminnalle, kun eri käytänteitä pitää yhteensovittaa.

Aktiivisia ja toiminnassa olevia verkostoja ovat tällä hetkellä (2022) vanhustyön johdon verkosto sekä aikuissosiaalityön johdon verkosto. Molemmat verkostot ovat toimineet jo monta vuotta. Verkostot toimivat paitsi tiedon jakajina myös vertaistuellisina foorumeina osallistujille. Esihenkilöt ovat paineisessa tehtävässä ja heille verkostoilla voi parhaimmillaan myös olla työnohjauksellinen funktio. Luottamuksellisuus ja avoin ja kunnioittava dialogi ovat hyvän ja toimivan verkoston perusta. Tällä hetkellä (2022) verkostot kokoontuvat noin neljä kertaa toimintavuoden aikana. Tarvittaessa myös useammin.

Monialaisen lastensuojeluhankkeen (2021–2022) myötä myös lapsiperhepalvelujen esihenkilöt kokoontuvat säännöllisesti miettimään lasten, nuorten ja perheiden palveluita ja kehittämistarpeita.

Kansa-koulu hankkeiden myötä myös sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille on säännölliset kokoontumiset, joissa jaetaan mm. tietoa sosiaalihuollon kirjaamisesta ja kokemuksia valmentamisesta.