Sosiaalityön kehittämisverkosto ja tiekartta

Sosiaalityön kehittämistyötä toteutetaan Päijät-Hämeessä suunnitelmallisena toimintana. Verso koordinoi sosiaalityön kehittämistyöryhmää, jossa on edustus hyvinvointiyhtymän asiakasohjauksesta ja terveyssosiaalityöstä. Mukana myös Heinola ja Sysmä.

Sosiaalityön kehittämisen rakenne

Sosiaalityön kehittämistä ohjaa yhdessä laadittu Sosiaalityön Tiekartta 2025

Sosiaalityön kehittämisen Tiekartta 2025 -tiedote 8/20

Omatyöntekijyyden kehittäminen

Sosiaalityön kehittämisen Tiekartta 2025 -suunnitelmaan liittyen hyvinvointiyhtymässä alkaa omatyöntekijyyden kehittäminen Verson vetämämä elokuussa. Kokeilevan kehittämisen tarkoituksena on selkeyttää omatyöntekijyyttä ja kuvata sitä näkyväksi. Tavoitteena vahva, toimiva ja näkyvä omatyöntekijyys. Siihen pääsemiseksi tarvitaan:

  • Yhteistä keskustelua ja näkökulmien peilausta
  • Näkyväksi tekemistä, viestintää ja omatyöntekijän roolin selkeyttämistä itselle ja yhteistyökumppaneille
  • Tiedon ja käytäntöjen jakamista sekä yhdessä jalostamista

Tiedote omatyöntekijyyden kehittämisen etenemisestä 10/2020

Vahva, toimiva ja näkyvä omatyöntekijyys -sosiaalityön kehittämisseminaari 23.11.2020

Seminaarissa esitettii syksyn kehittämistyössä tuotettua tietoa omatyöntekijyydestä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Seminaariin osallistui 186 asiantuntijaa yhtymän eri toimialoilta ja yksiköistä sekä ulkopulelta.

Seminaarin materiaalit:

Terveyssosiaalityön kehittäminen

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä toteutettiin terveyssosiaalityön selvitys Verson koordinoimana (ks. julkaisut). Selvitystyö alkoi lokakuussa 2019 ja päättyi helmikuussa 2020. Selvitystyön tavoitteena oli etsiä ratkaisua terveyssosiaalityöhön liittyviin kehittämisen tarpeisiin: sirpaleinen organisoituminen, kokonaisuuden johtamisen puute, sisällöllisen kehittämistyön ja sisältöjen näkyväksi tekemisen tarve, erilaiset tehtävärakenneratkaisut, työnjako ja vastuut/oikeudet asiakasohjauksen sekä case manager-toiminnan kanssa.

Terveyssosiaalityön selvitystyö nosti esiin kolme painopistettä kehittämiselle:

  • terveyssosiaalityö organisoituminen yhteen ja työn sisäinen kehittäminen
  • monialainen palvelujen ja palvelupolkujen yhteiskehittäminen
  • monialaisen yhdessä tekemisen vahvistaminen

Terveyssosiaalityön kehittämistyö aloitetaan sisäisestä kehittämisestä ja yhteen organisoitumisesta. Kehittämistyö alkaa syksyllä 2020.