Sosiaalityön kehittämisverkosto ja tiekartta

Sosiaalityön kehittämistyötä toteutetaan Päijät-Hämeessä suunnitelmallisena toimintana. Verso koordinoi sosiaalityön kehittämistyöryhmää, jossa on edustus hyvinvointialueen asiakasohjauksesta ja terveyssosiaalityöstä. Mukana myös Heinola ja Sysmä.

Kehittämispäivän materiaalit

Pirkko Valtanen – Sosiaalityön kehittämisseminaari 23.11.2021

 

Sosiaalityön kehittämisen rakenne

Sosiaalityön kehittämistä ohjaa yhdessä laadittu Sosiaalityön Tiekartta 2025

Sosiaalityön kehittämisen Tiekartta 2025 -tiedote 8/20

Omatyöntekijyyden kehittäminen

Sosiaalityön kehittämisen Tiekartta 2025 -suunnitelmaan liittyen hyvinvointialueessa alkaa omatyöntekijyyden kehittäminen Verson vetämämä elokuussa. Kokeilevan kehittämisen tarkoituksena on selkeyttää omatyöntekijyyttä ja kuvata sitä näkyväksi. Tavoitteena vahva, toimiva ja näkyvä omatyöntekijyys. Siihen pääsemiseksi tarvitaan:

  • Yhteistä keskustelua ja näkökulmien peilausta
  • Näkyväksi tekemistä, viestintää ja omatyöntekijän roolin selkeyttämistä itselle ja yhteistyökumppaneille
  • Tiedon ja käytäntöjen jakamista sekä yhdessä jalostamista

Tiedote omatyöntekijyyden kehittämisen etenemisestä 10/2020

Vahva, toimiva ja näkyvä omatyöntekijyys -sosiaalityön kehittämisseminaari 23.11.2020

Seminaarissa esitettii syksyn kehittämistyössä tuotettua tietoa omatyöntekijyydestä Päijät-Hämeen hyvinvointialueessa. Seminaariin osallistui 186 asiantuntijaa hyvinvointialueen eri toimialoilta ja yksiköistä sekä ulkopulelta.

Seminaarin materiaalit:

Terveyssosiaalityön kehittäminen

Päijät-Hämeen hyvinvointialueessa toteutettiin terveyssosiaalityön selvitys Verson koordinoimana (ks. julkaisut). Selvitystyö alkoi lokakuussa 2019 ja päättyi helmikuussa 2020. Selvitystyön tavoitteena oli etsiä ratkaisua terveyssosiaalityöhön liittyviin kehittämisen tarpeisiin: sirpaleinen organisoituminen, kokonaisuuden johtamisen puute, sisällöllisen kehittämistyön ja sisältöjen näkyväksi tekemisen tarve, erilaiset tehtävärakenneratkaisut, työnjako ja vastuut/oikeudet asiakasohjauksen sekä case manager-toiminnan kanssa.

Terveyssosiaalityön selvitystyö nosti esiin kolme painopistettä kehittämiselle:

  • terveyssosiaalityö organisoituminen yhteen ja työn sisäinen kehittäminen
  • monialainen palvelujen ja palvelupolkujen yhteiskehittäminen
  • monialaisen yhdessä tekemisen vahvistaminen

Terveyssosiaalityön kehittämistyö aloitetaan sisäisestä kehittämisestä ja yhteen organisoitumisesta. Kehittämistyö alkaa syksyllä 2020.