Julkaisut

Tältä sivulta löydät Verson julkaisuja, kuten sosiaaliasiamiehen selvityksiä ja Verson työpapereita.

Sosiaaliasiamiesten selvitykset

Työpaperit

  • Haavisto Anne-Marie (2022).Päihdetilannekysely 2022. Raportti Päijät-Hämeen sekä Myrskylän ja Pukkilan kunnissa toteutetusta Päihdetilannekyselystä. Verson työpapereita 1/2022
  • Haavisto Anne-Marie (toim.), Kuronen Risto, Lehtovaara Heli, Leimio Susanna, Vesterinen Elina (2021). Lapsiperheköyhyys – Ilmiöpöytäkiertue Päijät-Hämeessä 2020-2021. Verson työpapereita 1/2021
  • Leimio, Susanna (2020) Mini-interventio arjessa näkyväksi. Mini-intervention kirjaamisen kehittäminen Päijät-Hämeen hyvinvointialueessa vuosina 2018-2019. Verson työpapereita 1/2020
  • Keskikylä, Sanna (2020) Terveyssosiaalityön selvitys Päijät-Hämeessä. Selvitystyön raportti ja kehittämissuunnitelma. Verson työpapereita 2/2020