Ehkäisevän työn seutukoordinaatio

Päijät-Hämeen neljän tuulen ehkäisevän työn (ehkäisevä päihdetyö, edistävä mielenterveystyö, pelihaittojen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy) seutukoordinaattori ja asiantuntija tarjoavat asiantuntijatukea alueen toimijoille ehkäisevän työn toteuttamisessa ja kehittämisessä. 

Seutukoordinaattori ja asiantuntija edistävät ehkäisevän työn tietojohtamista yhteistyössä alueen ammattilaisten kanssa, tukevat ammattilaisten osaamista koulutusten ja vertaiskehittämisen keinoin, vahvistavat osaltaan alueen sisäistä ja toimijoiden välistä verkostoitumista sekä välittävät ajankohtaista tietoa ja osaamista toimijoiden käyttöön. 

Verkostot ja yhteistyö

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaatioryhmän muodostavat alueen kuntien, sote-palveluiden, seurakunnan ja järjestöjen edustajat. Seutukoordinaatioryhmän tukena toimii kaksi, myöhemmin ehkä kolme, asiantuntijaryhmää. Niiden tehtävänä on vahvistaa ehkäisevän työn ilmiölähtöistä ja tarveperustaista toimintaa.  

Digi- ja rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntijaryhmään kuuluu alueella digi- ja rahapeliongelmien parissa työtänsä tekeviä ammattilaisia ja kokemusasiantuntija. Ryhmään kuuluu myös edustajia kansallisista organisaatioista.  

Mielenterveys ja päihteet -asiantuntijaryhmä kokoaa yhteen alueen mielenterveys- ja päihdeverkostojen edustajia sekä kokemusasiantuntijan. Työryhmän kokoonkutsujana toimii Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön Mente-palvelut.  

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn asiantuntijaryhmän perustamisesta käydään neuvotteluja.  

Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

Alueellinen ehkäisevän työn viimeisin toimintakertomus vuosilta 2017-2021 tehtiin neljän tuulen näkökulmasta koskemaan edistävää mielenterveystyötä, ehkäisevää päihdetyötä ja pelihaittojen ehkäisyä sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä.

Toimintakertomus toimi alueellisen ehkäisevän työn toimintasuunnitelman 2021-2025 pohjana. Toimintasuunnitelman tavoitteet tehtiin koskemaan viittä palvelulupausta:

  • Meillä saa puhua
  • Ehkäisemme syrjäytymistä
  • Huomioimme läheiset
  • Vahvistamme minäpystyvyyttä
  • Meillä ehkäisevä työ kuuluu kaikille