Perhe- ja sosiaalipalvelut

Päijät-Sote tuottaa perhe- ja sosiaalipalveluja jäsenkuntiensa asukkaille.

Toimialan tulosalueita ovat

  • Lapsiperhepalvelut
  • Työikäisten palvelut
  • Psykososiaaliset palvelut
  • Vammaispalvelut