Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Päijät-Sote tuottaa ikääntyneiden palveluja ja kuntoutuspalveluja jäsenkuntiensa asukkaille.

Toimialan tulosalueita ovat

  • Asiakasohjaus
  • Kotiin vietävät palvelut
  • Asumispalvelut
  • Geriatrinen osaamiskeskus
  • Kuntoutus