Rekisterinpitäjät ja tietosuojaselosteet

Terveydenhuollon potilasrekisterin ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Rekisterinpitäjät

Hallituksen päätös 19.12.2016 – Rekisterinpitäjän muutokset Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle liittyen

Terveydenhuollon potilasrekisterin vastuuhenkilö
Toimialajohtaja Tuomo Nieminen, Terveys- ja sairaanhoitopalvelut, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti, [email protected]

Sosiaalihuollon asiakasrekisterin vastuuhenkilö
Toimialajohtaja Mika Forsberg, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti, [email protected]

Rekisterinpitoon liittyvät selvityspyynnöt osoitetaan (toimiala)johtajille kyseessä olevan toimialan mukaisesti. Kirjalliset selvityspyynnöt toimitetaan osoitteella: Päijät-Hämeen Hyvinvointialue/Kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Tietosuojaselosteet

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetus tuo mukanaan osoitusvelvollisuuden. Rekisterinpitäjän on huolehdittava dokumentoinnin ja ohjeistuksen avulla siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyn vaiheissa. Yksi osoitusvelvollisuuden toteutumisen tapa ja rekisteröidyn oikeuksien toteutumisen väline on GDPR-päivitetyt selosteet. Hyvinvointialueen asiakkaille suunnattu seloste henkilötietojen käytöstä on jatkossa nimeltään tietosuojaseloste.

Osaa selosteista ollaan vielä päivittämässä GDPR-aikaan. Tämän vuoksi jotkin selosteista ovat yhä rekisteriselosteiden nimellä. Tietosuojaseloste tehdään (GDPR:n artiklat 13 ja 14), jotta rekisterinpitäjä informoi riittävällä tavalla rekisteröityä henkilötietojen käsittelystä sekä oikeuksista.

Rekisteriseloste sitä vastoin on sisäiseen käyttöön tarkoitettu seloste käsittelytoimista (GDPR:n artikla 30), joka on pyydettäessä saatettava valvontaviranomaisen saataville.