Tietosuoja sekä asiakas- ja potilasrekisterit

Olennaisena osana palvelutoimintaamme kuuluu tietojärjestelmissämme olevien potilas- ja asiakastietojen turvaaminen ja suojaaminen. Kiinnitämme erityistä huomiota potilas- ja asiakastietojärjestelmien tietoturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi panostamme henkilöstömme kokonaisvaltaisen turvallisuusosaamisen kehittämiseen.

 Tietosuoja turvaa rekisteröidyn (asiakkaan) oikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä.

25.5.2018  astui voimaan EU:n tietosuoja-asetus (GDPR), jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa. Se sääntelee henkilötietojen käsittelyä. Hyvinvointialueella toimii tietosuojatiimi, jossa toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavat tukenaan tietosuoja-asiantuntija sekä toimialakohtaiset tietosuojapartnerit. Tietosuoja kehittyy ja sitä kehitetään koko ajan.

Yhteydenotot tietosuojatiimiin pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse ([email protected]). Puhelimitse tapahtuvissa yhteydenotoissa toivotaan soittopyynnön jättämistä  puhelinvastaajaan. Yhteydenottopyynnöissä on hyvä yleisellä tasolla kuvata, minkälaisista asioista halutaan neuvoja ja opastusta. Mitään yksityiskohtaisia luottamuksellisia tietoja ei tule viesteihin sisällyttää.

Tietosuojavastaavan yhtenä tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.  Rekisterinpitäjä vastaa rekisterinpidosta ja siihen liittyvästä käytännön toiminnasta.

Hyvinvointialueella kokoontuu säännöllisesti rekisterinpitäjän johdolla tietosuojaryhmä, jonka tehtävänä on

  • varmistaa tietosuojan toteutuminen eri toimialoilla lakeja ja asetuksia noudattaen
  • ohjata ja koordinoida tiedon turvaamisen ja suojaamisen riskienhallintaa
  • tukea digitaalisen turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä
  • tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä digitaalisessa turvallisuudessa
  • ottaa kantaa, linjata ja tarvittaessa ohjeistaa tietosuoja-asioissa
  • ohjata ja koordinoida EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoa
  • raportoida hyvinvointialueen johtoryhmälle digitaalisen turvallisuuden tilannekuvasta.

Lisätietoa tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla.

Tietosuojapolitiikka

Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaa ohjaavat säädökset ja suositukset

Tietoturvapolitiikka

Yhteydenotot ensisijaisesti:

[email protected]

Tämä sähköpostiosoite on suojaamaton!
Ethän lähetä siihen luottamuksellisia ja/tai salassa pidettäviä potilas- tai asiakastietoja!

Tietosuojatiimi, p. 03 819 11/vaihde

 

 

Potilasarkisto
Puh. 03 819 2693
Avoinna arkisin 9-15

Kirjaamo
Puh. 03 819 2323
[email protected]
Avoinna arkisin 9-15