Tehostettu palveluasuminen

Vuokra määräytyy vuokrasopimuksen mukaan:

palveluasumisen kuukausimaksu / tulorajan ylittävistä tuloista
1 hlö / bruttotulot -588 €, ylittävältä osuudelta                      37%
2 hlöä / bruttotulot -1084 € ylittävältä osuudelta                    24%

Ateriamaksu € / pv (peritään tepa asiakkaalta aina)                15,00
perusmaksu (kuukausimaksu sis. mm. perusturvan,
turvapuhelimen / hoitajakutsun, pyykkihuollon, sauna- ja
hygieniapalvelun ja päivätoiminnan                                      72,00

Pitkäaikainen laitoshuollon kk maksu

kuukausimaksu 85 % nettotuloista
42,50 % perheen nettotuloista / käytetään silloin, kun pienituloisempi puoliso asuu kotona

Käyttövara on vähintään 110 € / kk

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu

Vuokra                                                            Asiakas maksaa vuokranantajalle

Asiakasmaksu                                               Tuloina otetaan huomioon: käytettävissä olevat tulot(eläkkeet, asumis- ja hoitotuki, korko- ja osinkokulut sekä muut mahdollliset tulot). Menoina otetaan huomioon: asiakkaalle käyttövaraksi jätettävä 20 %:n osuus nettotuloista tai kuitenkin vähintään toimeentulotukinormin mukaisen yksinäisen henkilön perusosa vähennettynä ruokamenoilla, vuokra- ja lääkemenot, edunvalvontapalkkio 30 €/kk

Asumiskokeilu/intervallijakso

alle 1 kk                                                        22,40

yli 1 kk (ei vuokrasopimusta)e/kk + ateriat          300,00

Mielenterveysasumispalveluiden
kokeiluvuorokausi                                           22,50

Mielenterveysasumispalveluiden yli kk:n
kestävä asumiskokeilu (ei vuokrasop.)                300,00
Lisäksi peritään käytön mukaiset
ateriamaksut

Ateriamaksut omissa asumispalveluissa         Sarastus, Amalia ja Ryhmäkoti Menninkäinen: asiakas

maksaa itse vuokran ja ateriat sekä asiakasmaksun

Lounas tai päivällinen                                    5,90

Aamu- tai iltapala (Lahti väliateria)                   2,00

Aamu- tai päiväkahvi+kahvileipä                      1,00

Kaikki päivän ateriat                                     11,80

Päivätoiminnan ateria+aamu- ja päiväkahvi (Lahti sis- vain

päiväkahvin)                                                5,90

Kukkasen päivätoimintakeskus€/pv                  4,00

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien itsenäistä asumista tukevat
palvelut (sosiaalinen kuntoutus)                      ei maksua