Tehostettu palveluasuminen

 • Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset
 • Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset
 • Jos molemmat puolisot ovat samassa palvelussa, maksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista
 • Asiakkaalle jäätävä käyttövara on tehostetussa palveluasumisessa vähintään 167 € / kk
 • Kuukausimaksu sisältää tukipalvelut ja muut tehostettuun palveluasumiseen liittyvät palvelut (ateria- vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalvelut, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut vastaavat asumista tukevat palvelut)

Tuloina huomioidaan:

 • Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen tulon hankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä

Tulonhankkimisesta aiheutuneiden kustannusten vähentäminen

Esim. sijoitusasunnon osalta huomioitaisiin asunnosta saatu vuokra tulonhankkimismenoilla (hoitovastike, sijoituslainan korko) vähennettynä. Sijoituslainan tai mahdollisen yhtiölainan lyhennyksiä ei huomioida vähennyksenä

 • Laskennallinen metsätulo
 • Vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki

Tuloista tehtävät vähennykset:

 • Tuloista tehtävien vähennysten huomioiminen edellyttää tositteiden esittämistä.
 • Asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu

Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen tehostetun palveluasumisen alkamista

 • Edunvalvojan palkkion perusmaksu sekä valtuutetun palkkio (enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena)
 • Asiakkaan todelliset asumiskulut ennen tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä

Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut (vastike, sähkö, kotivakuutus, lämmityskustannukset, kiinteistövero, tontin vuokra) viimeisten kuuden kuukauden ajalta tai siihen asti, kunnes asiakas myy omistusasuntonsa (maksimi kuitenkin 6 kk). Asuntolainasta kuluina huomioidaan vain korkomenot.

Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut (kotivakuutus, sähkö) asuinhuoneiston irtisanomisajalta

Asumisoikeusasunnon käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut (kotivakuutus, sähkö) kolmelta kuukaudelta

Mikäli asiakaan puoliso jää asumaan asuntoon, huomioidaan vähennyksinä vain puolet todellisista asumiskuluista

 • Kohtuulliset asumismenot: kohtuullinen vuokra ja muut pakolliset asumismenot (mm. kotivakuutus) vähennettynä asumistuella
 • Terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä hankitut lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet, joihin asiakas on oikeutettu saamaan SVL:n nojalla korvausta. Nämä lääkekustannukset enintään SVL:n vuosiomavastuun mukaisena.
 • Myös muut kuin em. lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet, jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne henkilön terveydelle tarpeellisiksi (edellyttää lausuntoa tai muuta selvitystä)

Muut asiakkaalta perittävät kustannukset:

 • Kohtuulliset asumismenot: Asiakkaalta peritään huoneistosta vuokra kunkin yksikön mukaisen vahvistetun taksan mukaan € / m². Vuokra sisältää vesimaksun.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä tuotetun palvelun asiakasmaksu lasketaan kuten omassa tuotannossa, yllä olevan mukaisesti. Vuokrasopimuksen mukaisen vuokran perii vuokranantaja.

Keskeytykset: mikäli asiakas joutuu sairaalahoitoon, keskeytyvät tehostetun palveluasumisen maksu sairaalassa olon ajalta. Mikäli asiakas on kotilomalla, keskeytyy tehostetun palveluasumisen maksu 5 päivän karenssin jälkeen (karenssi lasketaan täysinä vuorokausina esim. kotilomalle lähtö maanantaina ja paluu seuraavan viikon maanantaina: karenssi tiistai – lauantai, sunnuntailta ei tule hoivamaksua, ateriat keskeytyvät tiistaista sunnuntaihin). Vuokra ei keskeydy

Lisätietoja ikääntyneiden palvelujen myöntämisen perusteista ja asiakasmaksuista löytyy täältä.