Kotihoidon asiakasmaksut

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut

Säännöllinen kotihoito: maksu määräytyy alla olevan taulukon mukaan bruttotuloista.

Kotihoidon tarve / kk

Henkilöitä tuloraja 5 tai
alle / kk
5 –
10h /kk
10-
18h / kk
18-
28h / kk
yli
28h /kk
1 588 18 % 23 % 28 % 32 % 35 %
2 1084 12 % 16 % 19 % 20 % 22 %
3 1701 10 % 12 % 14 % 16 % 18 %
4 2103 8 % 9 % 11 % 13 % 15 %
5 2546 7 % 8 % 10 % 11 % 13 %
6 2924 6 % 7 % 8 % 10 % 11 %

Kotihoidon ja tukipalvelun palvelumaksut ovat vammaisille ja kehitysvammaisille maksuttomia, jos kyseisten palveluiden tarve johtuu heidän vammastaan. Maksuttomuus edellyttää, että kotihoito/kotipalvelu ja/tai tukipalvelu sisältyy Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumispäätökseen tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalle tehtyyn päätökseen tai kotihoito on osa henkilökohtaisen avun järjestämistapaa.

Tilapäinen kotihoito

Tilapäinen kotihoidon käyntimaksu / krt                         12,00 Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu (asetus 3 §)

Tehostettu kotikuntoutus / pv                                      12,00

Fysioterapeutin/toimintaterapeutin käyntimaksu / krt       12,00

Palvelutarpeen arviointi – käynti                                    maksuton

Turvapuhelimen kuukausimaksu

ilman turvakäyntejä                34,00
sisältää turvakäynnit               50,00
Turvapalvelun auttamiskäynti    12,00

Omaishoito

Omaishoitajan vapaan aikainen maksu / vrk                          11,40
Tilapäinen asumispalvelu / lyhytaikaispaikka / hoito  € / päivä  30,00