Asiakasmaksujen maksukatto ja vapaakortti

Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto 2021

Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille säädetään vuotuinen enimmäismäärä, terveydenhuollon maksukatto. Maksukatto on vuonna 2021 683 €. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alle 18-vuotiaan henkilön maksut lasketaan huoltajan maksukattoon.

Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalle myönnetään hakemuksesta vapaakortti, joka on voimassa vuoden 2021 loppuun. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollonyksikkö, jonka käynnin tai hoitojakson aikana maksukatto on täyttynyt. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä vapaakortin myöntää laskutiimi.

Vapaakorttihakemus

Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakasmaksut laskutetaan asiakasmaksuhinnaston maksukaton täyttymisen jälkeen -kohdan mukaisesti (kts. Asiakasmaksut).

Esimerkiksi poliklinikkakäynnit ja päiväkirurgiset toimenpiteet ovat maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Vuodeosastohoidosta peritään 22,50 €:n ylläpitomaksu hoitopäivältä.

Vakuutusyhtiöiden korvaamat ja toimeentulotukeen sisältyvät asiakasmaksut sekä yksityisten palveluiden käytöstä maksetut maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Maksukattoon sisältyvät seuraavat maksut

– poliklinikkakäynti (Lääkärin tai sairaanhoitajan luona)
– päiväkirurgia
– sarjahoito
– lyhytaikainen laitoshoito
– käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin tai sairaanhoitajan luona
– yksilökohtainen fysioterapia
– yö- ja päivähoito
– kuntoutus (eräin edellytyksin)

Maksukaton ulkopuolelle jäävät

– kotona annettava palvelu: esim. kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito
– vaikeavammaisten asumispalvelut
– vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
– yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamis-
tutkimuksista perittävät maksut
– suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
– suun ja leukojen erikoissairaanhoito (terveyskeskuksessa)
– ensihoito (ambulanssimatkat)
– pitkäaikainen laitoshoito
– työterveyshuollon maksut
– perhehoito
– lastensuojelun maksut
– maksut lääkärin todistuksesta
– muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
– käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
– erikoismaksuluokan maksut
– viivästyskorko
– perintäkulut
– lääkekustannukset (haetaan Kelasta)
– matkakustannukset (haetaan Kelasta)
– palvelusetelin omavastuuosuus

Maksukaton seuranta

Mikäli asiakkaalla on pelkästään hyvinvointikuntayhtymän alueen maksuja, ei erillistä vapaakorttihakemusta tarvita. Laskutusjärjestelmä huomioi asiakasmaksujen kertymän ja maksukaton täytyttyä laskutus tapahtuu maksukaton jälkeisellä hinnalla.

Mikäli olette saaneet hoitoa jossakin muussa kuin PHHYKY:n terveydenhuollon yksikössä, hakemukseen on liitettävä toisen yksikön alkuperäiset laskut ja tosite laskun maksusta (kuitti tai tiliote).

Asiakasmaksuasetuksen 26B §:n mukaan asiakkaan tulee itse huolehtia maksukaton täyttymisen seurannasta ja selvittää kertyneiden maksujen määrä.

Vapaakortin myöntäminen

Kun maksukattoon kuuluvia, hoitoajan mukaisessa järjestyksessä maksettuja vuotta 2021 koskevia laskuja on yhteensä 683 euroa, asiakas voi hakea vapaakorttia.

Vuotta 2021 koskevat hakemukset ja mahdolliset liikaa suoritettujen maksujen palautuksia tulee vaatia viimeistään 31.12.2022 mennessä. Vapaakortti on voimassa vuoden 2021 loppuun koko maassa.

Vapaakorttihakemuksia saa terveysasemilta, vuodeosastoilta ja poliklinikoilta sekä www.phhyky.fi -sivuilta kohdasta asiakkaalle ja potilasmaksut.

Laskutukseen ei ole asiakasvastaanottoa.
Hakemus liitteineen palautetaan postitse alla olevaan osoitteeseen tai PHHYKY:n toimipisteisiin, josta ne toimitetaan laskutukseen.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
laskutiimi
vapaakortit
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti

Tarvittaessa lisätietoja ma-to klo 9.00-11.00 puh. 03 819 3999
[email protected]