Asiakasmaksujen maksukatto ja vapaakortti

Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto 2022

Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille säädetään vuotuinen enimmäismäärä, terveydenhuollon maksukatto. Maksukatto on vuonna 2022 692 €. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alle 18-vuotiaan henkilön maksut lasketaan huoltajan maksukattoon.

Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakasmaksut laskutetaan asiakasmaksuhinnaston maksukaton täyttymisen jälkeen -kohdan mukaisesti (Asiakasmaksut ja kuntalaskutus – Päijät-Sote (paijat-sote.fi))

Esimerkiksi poliklinikkakäynnit ja päiväkirurgiset toimenpiteet ovat maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Vuodeosastohoidosta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 €:n ylläpitomaksu hoitopäivältä.

Vakuutusyhtiöiden korvaamat asiakasmaksut sekä yksityisten palveluiden käytöstä maksetut maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Maksukattoon sisältyvät seuraavat maksut

Digitaaliset/sähköiset palvelut kerryttävät maksukattoa samalla tavoin kuin perinteiset käyntiin perustuvat palvelut

– poliklinikkakäynti (Lääkärin tai sairaanhoitajan luona)
– maksullinen soitto, korvaa käynnin
– päiväkirurgia
– sarjahoito
– lyhytaikainen laitoshoito
– käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin vastaanotto
– yksilökohtainen fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkojenhoito, puheterapia, toimintaterapia, tehostettu kotikuntoutus
– yö- ja päivähoito
– suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
– suun ja leukojen erikoisairaanhoito (myös terveyskeskuksessa)
– tilapäinen kotisairaanhoito
– tilapäinen kotisairaala
– lääkärin tilapäinen kotikäynti
– muun henkilön suorittama tilapäinen kotikäynti
– hammaslääkärin kotikäynti
– suuhygienistin tai hammashoitajan kotikäynti

Maksukaton ulkopuolelle jäävät

– kotona annettava palvelu: esim. kotipalvelu ja tilapäinen kotipalvelu
– asumispalvelut
– kuljetuspalvelut
– yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamis-
tutkimuksista perittävät maksut
– ensihoito (ambulanssimatkat)
– pitkäaikainen laitoshoito
– työterveyshuollon maksut
– perhehoito
– lastensuojelun maksut
– maksut lääkärin todistuksesta
– muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
– käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
– erikoismaksuluokan maksut
– viivästyskorko
– perintäkulut
– lääkekustannukset (haetaan Kelasta)
– matkakustannukset (haetaan Kelasta)
– palvelusetelin omavastuu osuus
– hammastekniset kulut

Maksukaton seuranta

Asiakasmaksuasetuksen 26B §:n mukaan asiakkaan tulee itse huolehtia maksukaton täyttymisen seurannasta ja selvittää kertyneiden maksujen määrä.

Mikäli asiakkaalla on pelkästään hyvinvointikuntayhtymän alueen maksuja, ei erillistä vapaakorttihakemusta tarvita. Laskutusjärjestelmä huomioi asiakasmaksujen kertymän ja maksukaton täytyttyä laskutus tapahtuu asiakasmaksuhinnaston maksukaton täytyttyä -kohdan mukaisesti.

Poikkeus: jos asiakkaalla on käyntejä Lahden hammashoidon yksiköissä, vapaakorttihakemus tulee täyttää ja hammashoidon laskut tulee liittää hakemukseen. Laskutiimi lisää Lahden yksiköiden hammashoidon maksut manuaalisesti asiakkaan maksukertymään vapaakorttihakemusta käsiteltäessä.

Mikäli olette saaneet hoitoa jossakin toisessa sairaanhoitopiirissä kuin Päijät-Sotessa, vapaakorttihakemus tulee täyttää ja liittää hakemukseen toisen sairaanhoitopiirin alkuperäiset laskut ja tosite laskun maksusta (kuitti tai tiliote). Laskutiimi lisää toisen sairaanhoitopiirin maksut manuaalisesti asiakkaan Päijät-Soten maksukertymään vapaakorttihakemusta käsiteltäessä.

Vapaakortin myöntäminen

Kun maksukattoon kuuluvia, hoitoajan mukaisessa järjestyksessä maksettuja vuotta 2022 koskevia laskuja on yhteensä 692 euroa, asiakas voi hakea vapaakorttia. Vapaakorttia tarvitaan, jos teille on tulossa hoitojaksoja muissa sairaanhoitopiireissä. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon yksikkö, jonka käynnin tai hoitojakson aikana maksukatto on täyttynyt. Päijät-Sotessa vapaakortin myöntää laskutiimi.

Vuotta 2022 koskevat hakemukset ja mahdolliset liikaa suoritettujen maksujen palautuksia tulee vaatia viimeistään 31.12.2023 mennessä. Vapaakortti on voimassa vuoden 2022 loppuun koko maassa.

Vapaakorttihakemuksia saa terveysasemilta, vuodeosastoilta ja poliklinikoilta sekä www. -sivuilta kohdasta vapaakorttihakemus.pdf (paijat-sote.fi)

Laskutukseen ei ole asiakasvastaanottoa. Hakemus liitteineen palautetaan postitse alla olevaan osoitteeseen tai Päijät-Soten toimipisteisiin, josta ne toimitetaan laskutiimille.

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
laskutiimi, vapaakortit
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti

Tarvittaessa lisätietoja puh. 03 819 3999 ma–to klo 9.00 – 11.00 ja
[email protected]

 

LASKUTIIMI