Muutosohjelma 2020-2024

Muutosohjelma on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kokonaisvaltainen, tavoitteellinen ja rehelliseen nykytila-analyysiin perustuva kehitysohjelma.

 

Muutosohjelma ohjelmadokumenttiliitteineen: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän muutosohjelma 2020-2024

Muutosohjelman pitkän aikavälin päätavoite on osaltaan luoda tulevaisuus, jossa elinvoimaisessa Päijät-Hämeessä on vahva maakunnallinen identiteetti, joka osaltaan turvaa hyvinvointia. Tämä tavoite sisältää yhtymän toiminnan ja yhteistyön näkökulmasta viisi tärkeää seurausvaikutusta:

i. Kustannusten kasvuvauhti taittunut ja kuntien kantokyvyn mukainen
ii. Integraatio toiminnassa ja vahvistunut
iii. Vähentynyt sosiaalinen ja terveydellinen pahoinvointi
iv. Kuntien ja yhtymän luottamuksellinen yhteistyö
v. Kuntayhtymällä vahva positiivinen imago

Muutosohjelman tarkoitus seuraavan viiden vuoden aikana (v. 2020–2024) on rakentaa Päijät-Hämeeseen asukkaiden palvelutarpeeseen vastaava, kustannustehokas, vaikuttava palvelutuotanto, joka on kuntien maksukyvyn mukainen. Tähän tavoitteeseen sisältyy poikkileikkaavana toimintana asiakaskokemuksen, palvelujen laadun sekä palvelutuotannon tuottavuuden kehittäminen. Tuottavuutta kehittämällä tarkoitus on taittaa kuntayhtymän kustannuskehitys kohti kuntien maksukyvyn mukaista tasoa.

Muutosohjelman tuloksille tehtiin riippumaton arviointi loppuvuodesta 2021. Tutustu arviointiraporttiin: Paijasote_muutosohjelma_arviointiraportti_2021

Sote-keskus infopaketti

Sote-keskus kysymyksiä ja vastauksia