Laatujärjestelmä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on sitoutunut laadunhallintaan ja laatujärjestelmän rakentamiseen tähtäävään kehittämistyöhön. Yhtymässä otetaan vuonna 2021 käyttöön arviointikriteeristö, jonka perusteella toimintaa arvioidaan säännöllisesti mm. itsearviointien, sisäisten auditointien ja johdon katselmusten avulla.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma pohjautuu yhtymän strategiaan, kansallisiin säädöksiin sekä laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta käsitteleviin ohjeisiin ja suosituksiin sekä yhtymän sisäisiin ohjeisiin ja periaatteisiin. Suunnitelma tukee yhtymän työntekijöiden työtä laadukkaan ja turvallisen hoidon ja palvelujen toteutuksessa ja kehittämisessä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma 2021-2022

Laadunhallinnan asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2019