Tehtaiden piipuista tupruaa savuaTehtaiden piipuista tupruaa savua

Blogi: Päijät-Soten ilmastotyötä tehdään hiilijalanjälkeä vähentämällä

Päijät-Sote on tarttunut toimeen ja ottaa omaa vastuuta ilmastomuutoksesta. Hiilijalanjäljen selvityksen pohjalta voidaan kohdistaa toimia kasvihuonekaasujen vähentämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa ja ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Päijät-Soten kokonaispäästöistä on tunnistettu ne päästölähteet, joihin voidaan tehdä vähennyksiä.

Hiilijalanjäljessä on laajimmillaan mukana oman toiminnan päästöt sekä epäsuorat päästöt. Päijät-Soten selvityksessä määriteltiin olennaisimmat päästölähteet ja tarkasteltiin niitä tarkemmin. Hiilijalanjälki perustuu toteutuneeseen toimintaan ja siitä kerättyyn tietoon eli tiedot rakentamisen materiaaleista, kuljetusten ja logistiikan autoista sekä hankintojen materiaaleista ovat tärkeitä. Laskentaan käytettiin yhteisesti hyväksyttyä GHG-protokollaa (Greenhouse Gas protocol = standardi hiilijalanjäljen laskentaan).

Sotepalveluissa suurimpia päästölähteitä ovat toiminnan polttoaineiden ja ostetun energian päästöt, kuten sähkö, lämpö ja polttoaine. Päästöjä muodostuu erityisesti rakentamisesta, koska se on energiaintensiivistä materiaalien ja työkoneiden vuoksi. Suuri osa päästöistä muodostuu arvoketjun muista epäsuorista päästöistä eli muilta aloilta ostetuista materiaaleista ja palveluista, joihin kuuluvat liikenne ja logistiikka, tarvikkeet, laitteet ja tuotteet sekä jätteet.

Rakentajien suojavarusteita

Päijät-Soten nykyinen hiilijalanjälki on lähtötaso päästövähennyspolulla ja edellytys sille, että voidaan tunnistaa olennaisimmat päästölähteet ja potentiaalisimmat päästövähennyskohteet.

 

 

 

Hiilijalanjälkiselvityksen suositukset ovat seuraavat:

  1. Panostetaan rakentamisen ja kiinteistöjen ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen, sillä toimiala on infrastruktuuri-intensiivinen ja Päijät-Sotella on meneillään ja suunnitteilla isoja rakennushankkeita
  2. Päivitetään henkilöstön ympäristökoulutusta ja toimintaohjeita tavoitteena koko henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääntyminen
  3. Vahvistetaan edelleen hankinnan ja logistiikan roolia kestävyyden edistämisessä, sillä merkittävä osa Päijät-Soten päästöistä aiheutuu materiaaleista ja laitteista
  4. Tehostetaan edelleen potilaiden ja asiakkaiden kuljetuksia ja kannusteita henkilökunnan liikkumisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi
  5. Jatketaan energia- ja vesi-intensiivisten palveluiden resurssitehokkuuden toimia

Päijät-Sote on ympäristö- ja ilmastotyössään edelläkävijä – Ympäristötyö on kuitenkin matka, jota jatketaan edelleen työn suositusten pohjalta.

Kirjoittaja

Riitta-Maija Hämäläinen, Kestävän kehityksen päällikkö