Tehtaiden piipuista tupruaa savuaTehtaiden piipuista tupruaa savua

Blogi: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen Päijät-Sotessa

Päijät-Sote on tarttunut toimeen ja ottaa omaa vastuuta ilmastomuutoksesta. Nyt selvitetään hiilijalan- ja kädenjälkeä, jotta toimet voidaan kohdistaa kasvihuonekaasujen vähentämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa ja ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Lisäksi rakennetaan ympäristöjärjestelmä, johon kirjataan konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteet valitaan ympäristövaikutusten pisteytyksen pohjalta.

Etelä-Suomen sanomien pääkirjoituksen otsikko 16. marraskuuta ”Ilmastokokous jätti jälkeensä toivoa ja epätoivoa” kuvaa hyvin viimeaikaisia uutisia ilmastohätätilasta ja että kaikkien maiden tulisi tehdä mahdollisimman paljon päästöjen vähentämiseksi. Glasgow’n ilmastokokous eteni päästövähennystavoitteessaan ja asenteet ovat muuttumassa laajemmalla rintamalla kuin aikaisemmin.

Hiilijalanjäljen laskennan avulla Päijät-Soten kokonaispäästöjä voidaan vertailla yksinkertaisesti sekä tunnistaa ne päästölähteet, joihin voidaan tehdä vähennyksiä. Laskentaan käytetään yhteisesti hyväksyttyä GHG-protokollaa (Greenhouse Gas protocol = standardi hiilijalanjäljen laskentaan).

Hiilijalanjäljessä on laajimmillaan mukana oman toiminnan päästöt sekä epäsuorat päästöt. Päijät-Soten selvityksessä määritellään olennaisimmat päästölähteet ja tarkastellaan niitä tarkemmin. Hiilijalanjälki perustuu toteutuneeseen toimintaan ja siitä kerättyyn tietoon.

 

Päästölähteet ja suorat sekä epäsuorat päästöt
Mukailtu lähteestä GHG Protocol, https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard

Sotepalveluissa suurimpia päästölähteitä ovat toiminnan polttoaineiden ja ostetun energian päästöt, kuten sähkö, lämpö ja polttoaine. Päästöjä muodostuu teknisistä palveluista, koska rakentaminen on energiaintensiivistä ja työkoneisiin käytetään paljon polttoaineita. Suuri osa päästöistä muodostuu arvoketjun muista epäsuorista päästöistä eli muilta aloilta ostetuista materiaaleista ja palveluista, kuten tarvikkeet, laitteet, painatus- ja tallennuspalvelut, tietotekniset laitteet sekä liikenne ja logistiikka, jäte- ja jätevesihuolto sekä paperituotteet.

Päijät-Soten hiilijalanjälki on lähtötaso päästövähennyspolulla ja edellytys sille, että voidaan tunnistaa olennaisimmat päästölähteet ja potentiaalisimmat päästövähennyskohteet. Hiilijalan selvittäminen on siis lähtökohta ilmastotyön ja esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteen asettamiseksi ja saavuttamiseksi. Lahden kaupunki tähtää hiilineutraalisuuteen vuoteen 2025 mennessä.

Rakennettava Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä toimii Päijät-Soten ympäristötyön toiminnan tukena. Ekokompassin avulla Päijät-Sote voi vähentää toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia, ja lisätä positiivisia tekoja omassa toimintaympäristössään. Ympäristöjärjestelmään kirjataan konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Ympäristöjärjestelmän ja toimenpiteiden auditoinnilla on mahdollisuus saada vielä uusia näkökulmia ja ideoita ympäristövastuuseen. Auditointiin valmistautuessaan organisaatio raportoi ensimmäisen kerran työn etenemisestä. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Päijät-Sotella on sertifikaatti ympäristötyöstä. Sillä on merkitystä, kun vaadimme muilta hankinnoissa ja toimintatavoissa ympäristöasioiden huomioimista.

___________________________

Hiilijalanjälki kuvaa organisaation tai tuotteen kasvihuonekaasupäästöjä, jotka lasketaan toteutuneesta datasta.

Hiilikädenjälki kuvaa organisaation palvelun tai tuotteen mahdollisuuksia pienentää kasvihuonekaasupäästöjä asiakkaiden ja potilaiden käyttäessä tuotteita tai palveluita. Hiilikädenjälki kuvaa päästöjä, jotka voidaan välttää palvelulla / tuotteella verrattuna vanhaan toimintatapaan. Esimerkki tästä ovat sähköiset palvelut.

Kirjoittaja

RIITTA-MAIJA HÄMÄLÄINEN

Kestävän kehityksen päällikkö
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä