Siniseen uimapukuun pukeutunut uimari järvessä punainen uimalakki päässäänSiniseen uimapukuun pukeutunut uimari järvessä punainen uimalakki päässään

Kestävä kehitys

Päijät-Hämeessä tavoitteena on vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen ympäristökuormaa. Kestävää tulevaisuutta luodaan yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa uusilla palveluratkaisuilla, liikkumisen, energian ja rakentamisen valinnoilla, kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia vahvistavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla ja hyödyntämällä päijäthämäläistä lähiluontoa ja viheralueita hyvinvoinnin edistämisessä.

Kestävä kehitys ja ympäristöohjelma Päijät-Hämeen hyvinvointialueella

Päijät-Hämeessä tavoitteena on vähentää sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen ympäristökuormaa. Kestävää tulevaisuutta luodaan yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa uusilla palveluratkaisuilla, liikkumisen, energian ja rakentamisen valinnoilla, kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia vahvistavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla ja hyödyntämällä päijäthämäläistä lähiluontoa ja viheralueita hyvinvoinnin edistämisessä.

Sosiaali-,terveys- ja pelastuspalveluihin liittyy paljon vastuullisuusnäkökohtia, jotka vaikuttavat koko hyvinvointialueeseen. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategia 2023-2025 edellyttää, että hyvinvointialue toimii vastuullisesti, ja huomioi toimintansa sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Vastuullisuus koostuu toiminnan vaikutuksista Päijät-Hämeen asukkaisiin, sidosryhmiin ja ympäristöön.

Vastuullinen toiminta hyvinvointialueella tarkoittaa organisaation vastuuta omasta toiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuksista, myös välillisesti. Tavoitteenamme on vastuullinen toiminta ympäristön kantokyvyn ja luonnonvarojen kestävän käytön suhteen. Käytännössä vastuullisuus organisaatiossa tarkoittaa myös taloudellisesti kestäviä sosiaali- ja terveyspalveluita ja palveluiden saatavuutta. Myös henkilöstön hyvinvointi ja työelämän vastuulliset käytännöt ovat osa kestävää kehitystä. Hankinnoissa on huomioitava hankintojen toimitusketjun työolot ja palveluiden toimivuus sekä sosiaaliset kriteerit, että ympäristökriteerit hankinnan kilpailutuksissa.

 

Kestävän kehityksen ja ympäristöohjelman kehittämiskokonaisuudet

Ympäristöohjelman tehtävänä on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kestävän ja ympäristö-
ystävällisen palvelutuotannon kehittäminen ja hiilineutraalisuuden tavoittaminen vuoteen 2035 mennessä.

Päämääränä on vakiintunut toimintakulttuuri kestävässä, ympäristö- ja ilmastoystävällisessä palvelutuotannossa kaikissa yksiköissä. Toimenpiteiden käytännön toteutus suunnitellaan tarkemmin ja budjetoidaan toimenpiteiden vastuuyksiköissä normaalin toiminnan suunnittelun yhteydessä.

Vuoden 2023-2025 kehittämiskokonaisuudessa ovat seuraavat osa-alueet:

 1. Rakentaminen, purkaminen ja uudistaminen
 2. Kohti hiilineutraalia energiaa
 3. Vähähiiliset hankinnat
 4. Jätteiden lajittelun tehostaminen
 5. Materiaalinkäyttö ja resurssiviisaus
 6. Kemikaalikuorman vähentäminen
 7. Lääkkeiden ympäristövaikutusten vähentäminen
 8. Ruokapalvelujen hävikin vähentäminen
 9. Logistiikka ja liikkuminen vähähiiliseksi
 10. Luonnon monimuotoisuuden edistämien
 11. Viestintä, vaikuttaminen ja osaamisen kehittäminen

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ympäristöohjelma 2023-2025

 

Lisätiedot:

Riitta-Maija Hämäläinen
Kestävän kehityksen päällikkö
riitta-maija.hämälä[email protected]
Puhelin: +358 44 440 3138
Postiosoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Käyntiosoite: Linjakatu 5, 15100 Lahti

Luontoaskel terveyteen -ohjelma 2022-2032:
https://paijat-sote.fi/yhtyma/hankkeet/luontoaskel-terveyteen/