Ohjelmahenkilöiden kuvaukset

Tältä sivulta löydät Luontoaskel terveyteen -ohjelman henkilöiden kuvaukset.

Nimi

Minna-Maija Salomaa

Titteli

Pääsihteeri / Secretary General

Organisaatio / yksikkö 

Lahden Yliopistokampus, koordinaatioyksikkö / Lahti University Campus, Coordination Unit

Lyhyt kuvaus tehtävistä

Yliopistojen ja korkeakouluyhteistyön edistäminen liittyen ohjelman teemoihin sekä yliopistotoiminnan alueellisen vaikuttavuuden vahvistaminen erityisesti opiskelijoiden ja yritysten yhteistyö ja tutkimuksen jalkautuminen Lahden alueelle. Ohjelman ohjausryhmän jäsen.

Pääsihteeri Minna-Maija Salomaa

Nimi

Marju Prass

Titteli 

Asiantuntija / Specialist

Organisaatio / yksikkö

Lahden Yliopistokampus, koordinaatioyksikkö / Lahti University Campus, Coordination Unit

Lyhyt kuvaus tehtävistä

Lahden Yliopistokampuksen edustajana Marju Prass vastaa ohjelman toteutumisesta erityisesti alueen korkeakoulujen näkökulmasta. Hän kehittää yhteistyötä alueella toimivien korkeakoulujen ja muiden korkeakoulujen/tutkimusorganisaatioiden välille sekä yrityksiin, kuntiin, järjestöihin että muihin sidosryhmiin. Työtehtävät sisältävät tutkimus- ja koulutushankkeiden tukemista, hankkeiden välisten yhteyksien ja riippuvuuksien tunnistamista ja tilaisuuksien ja työpajojen järjestämistä. Marju Prass viestii korkeakouluille, tutkimusorganisaatioille ja muille kohderyhmille erityisesti rahoitusmahdollisuuksista ja kanavista, tilaisuuksista, yhteistyömahdollisuuksista ja kumppanihauista sekä rahoitetuista korkeakoulujen hankkeista.

Muuta

FM, ympäristöekologia

Asiantuntija Marju Prass

Nimi

Hanna Haveri

Titteli

Planenatary Health -lääkäri / Planetary Health – physician

Organisaatio / yksikkö

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä / Päijät-Häme Joint Authority for Health and Wellbeing

Lyhyt kuvaus tehtävistä

Terveydenhuollon näkökulma Luontoaskel terveyteen –ohjelmassa. Yhteistyö ja verkostot terveydenhuollon ja eri asiantuntijoiden ja toimijoiden välillä.

Muuta

LKT, neurologian erikoislääkäri

Planenatary Health -lääkäri Hanna Haveri

Nimi ja oppiarvot

Riitta-Maija Hämäläinen, FT, MPH, LiTM

Titteli

Kestävän kehityksen päällikkö / Manager for Sustainable Development

Organisaatio / yksikkö

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä (Päijät-Sote) / Regional Joint Authority for Health and Welfare, Lahti, Finland

Lyhyt kuvaus tutkimusaiheista

Kestävä kehitys, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, politiikkatutkimus, tutkimustiedon käyttö päätöksenteossa, kehittäminen (implementation science), kokeilut ja yhteiskehittäminen, planetary health, liikkuminen ja liikunta, ympäristö & luonto & terveys ja hyvinvointi

Linkit 

LinkedIn:  www.linkedin.com/in/riitta-maija

Academia.edu:
https://independent.academia.edu/riittamaijah%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4inen

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Riitta_Maija_Haemaelaeinen

Kestävä kehitys

Luontoaskel terveyteen -ohjelma 2022-2032

Kestävän kehityksen päällikkö Riitta-Maija Hämäläinen