Virvelikalastusta järvelläVirvelikalastusta järvellä

Ohjelmahenkilöiden yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Luontoaskel terveyteen -ohjelman parissa työskentelevien henkilöiden kuvaukset.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Päijät-Sote

Päijät-Sote koordinoi ohjelmaa.

Riitta-Maija Hämäläinen, FT, MPH, LiTM, Kestävän kehityksen päällikkö / Manager for Sustainable Development

Päijät-Hämeen hyvinvointialue Päijät-Sote) / Regional Joint Authority for Health and Welfare, Lahti, Finland

[email protected]

Kestävän kehityksen päällikkö Riitta-Maija Hämäläinen

Hanna Haveri, LKT, neurologian erikoislääkäri, Planenatary Health -lääkäri / Planetary Health – physician

[email protected]

Terveydenhuollon näkökulma Luontoaskel terveyteen –ohjelmassa. Yhteistyö ja verkostot terveydenhuollon ja eri asiantuntijoiden ja toimijoiden välillä.

Planenatary Health -lääkäri Hanna Haveri

Lahden kaupunki

Päivi Sieppi, MMM (ympäristönsuojelu), Ympäristöneuvontapäällikkö/Environmental Advisory Manager, Lahden kaupunki/City of Lahti

[email protected]

Luontoaskel terveyteen -ohjelman jalkautuksen ja toimeenpanon koordinointi Lahden kaupungilla.

Ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi

Lahden Yliopistokampus

Minna-Maija Salomaa, Pääsihteeri / Secretary General

Lahden Yliopistokampus, koordinaatioyksikkö / Lahti University Campus, Coordination Unit

[email protected]

Yliopistojen ja korkeakouluyhteistyön edistäminen liittyen ohjelman teemoihin sekä yliopistotoiminnan alueellisen vaikuttavuuden vahvistaminen erityisesti opiskelijoiden ja yritysten yhteistyö ja tutkimuksen jalkautuminen Lahden alueelle. Ohjelman ohjausryhmän jäsen.

Pääsihteeri Minna-Maija Salomaa

Marju Prass, FM (ympäristöekologia), Asiantuntija / Specialist

Lahden Yliopistokampus, koordinaatioyksikkö / Lahti University Campus, Coordination Unit

[email protected]

Lahden Yliopistokampuksen edustajana Marju Prass vastaa ohjelman toteutumisesta erityisesti alueen korkeakoulujen näkökulmasta. Hän kehittää yhteistyötä alueella toimivien korkeakoulujen ja muiden korkeakoulujen/tutkimusorganisaatioiden välille sekä yrityksiin, kuntiin, järjestöihin että muihin sidosryhmiin.

Työtehtävät sisältävät tutkimus- ja koulutushankkeiden tukemista, hankkeiden välisten yhteyksien ja riippuvuuksien tunnistamista ja tilaisuuksien ja työpajojen järjestämistä.

Marju Prass viestii korkeakouluille, tutkimusorganisaatioille ja muille kohderyhmille erityisesti rahoitus-mahdollisuuksista ja kanavista, tilaisuuksista, yhteistyömahdollisuuksista ja kumppanihauista sekä rahoitetuista korkeakoulujen hankkeista.