Mietittävää ympäristöystävällisistä ruokavalinnoista

  • Mieti, miten voit yhdistää ilmastonsuojelun, sopeutumisen ilmaston muutoksiin ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen sekä terveellisen ruokailun?
  • Mitkä ilmastoystävälliset ruokavalinnat ovat erityisen haasteellisia esimerkiksi lapsille, ikääntyneille, vähävaraisille ?
  • Mitä esteitä ja mahdollisuuksia on muuttaa ruokajärjestelmää kestäväksi ja terveelliseksi?
  • Mikä rooli on maatalous- ja ruokayrityksillä ruokajärjestelmän muutoksessa? Mikä on pienviljelijöiden rooli? Mikä on sinun roolisi?
  • Lue lisää: www.luke.fi www.Ilmasto-opas.fi www.ruokavirasto.fi