Terveellinen ja kestävä liikkuminen ja liikunta

Liikenne aiheuttaa runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä ja kuluttaa energiaa, aiheuttaa ilmansaasteita ja maankäytön haasteita. Yksityisautoilu lisää istumista, ilmansaasteita ja melua, jotka ovat riskitekijä sydän- ja verisuonitaudeille, diabetekselle, lihavuudelle, syövälle ja mielenterveydelle.

Siirtyminen kävelyyn ja pyöräilyyn ja julkisen liikenteen parantaminen lisäävät liikkumista. Näin voidaan liittää myös maaseutu ja kaupunki yhtenäiseen liikenneverkostoon. Samalla liikenneyhteydet yhdistävät terveyden- ja ympäristösuojelun liikkumisen edistämiseen

Liikkuva kuntalainen säästää rahaa, sillä UKK-instituutin laskelmien mukaan liikkumattomuus maksaa vuodessa vähintään 3,2 miljardia euroa. Liiallinen paikallaanolo aiheuttaa lisäksi kustannuksia, joiden suuruus on keskimäärin noin puolet liikkumattomuuden kustannuksista.

Liikkumattomuus ja liiallinen paikallaanolo lisäävät useiden kansansairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, sepelvaltimotaudin ja masennuksen, riskiä. Yksittäisistä sairausryhmistä eniten liikkumattomuuden ja paikallaanolon yhteiskunnallisia kustannuksia kerryttää tyypin 2 diabetes. Säännöllinen liikkuminen on muiden terveellisten elintapojen ohella merkittävä tyypin 2 diabeteksen ehkäisykeino ja edistää myös sairauden hoitotasapainoa.

Liikuntaneuvonta ja yhtenäinen kevyenliikenteen verkosto ovat esimerkkejä toimista, jotka kannustavat liikkumaan ja säästävät siten rahaa. Tutkimukset osoittavat, että melko pienelläkin ajallisella panostuksella toteutetulla, yksilöllisiin tavoitteisiin perustuvalla liikuntaneuvonnalla voi olla liikkumista lisäävä positiivinen vaikutus. Lisäksi turvallinen ja laaja pyörä- ja kävelytieverkosto kannustaa kuntalaisia lisäämään arkiliikkumista.

Kevyenliikenteen väylien kalliista alkuinvestoinneista huolimatta ne ovat merkittävä keino liikkumisen lisäämisessä ja yhteiskunnan taloudellisten resurssien säästämisessä pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi vähentyneiden terveydenhuollon kustannusten kautta.

Mietittävää

Liikunnalla ja liikkumisella on lukuisia hyviä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen

Liikunnalla ja liikkumisella on tutkitusti lukuisia hyviä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan edullisia vaikutuksia myös useiden sairauksien ehkäisyssä.

Liikkumalla voit paremmin

 • Mieliala kohenee
 • Ajatukset terävöityvät
 • Stressin tunne kevenee
 • Nukut paremmin.
 • Liikkumalla riittävästi voit saada lisää terveitä elinvuosia

Liikkuminen ennaltaehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa monia sairauksia, kuten

 • useita sydän- ja verisuonisairauksia
 • tyypin 2 diabetesta
 • tuki- ja liikuntaelinsairauksia
 • joitakin syöpätauteja.
 • Fyysisen aktiivisuuden ja kestävyyskunnon vaikutukset sydämen ja verenkiertoelimistön terveyteen ovat kiistattomia ja niitä on tutkittu paljon.
 • Sen sijaan fyysisen aktiivisuuden, eri liikuntamuotojen ja kunnon eri osa-alueiden vaikutuksista tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyyn tiedetään vähemmän, mutta tieto lisääntyy koko ajan.
 • Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on edullisia vaikutuksia useiden sairauksien ehkäisyssä, esimerkiksi paksusuolen syöpä ja rintasyöpä.

Missä ajassa liikkumisen vasta-alkaja voi odottaa vaikutuksia?

 • Liikkumisen vaikutukset elimistöön, toimintakykyyn ja terveyteen ilmenevät eri tahtiin.
 • Jotkin liikkumisen ja liikunnan vaikutuksista alkavat heti liikkuessa, toiset taas vaativat useamman kuukauden säännöllistä liikuntaa tai liikkumista ennen kuin muutokset tai vaikutukset näkyvät.

Lähde: https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-vaikutukset/

Liikkuminen vaikuttaa heti

Aivot ja hermosto

 • Keskittyminen ja tarkkaavaisuus terävöityvät.
 • Vireystila kohoaa, koska hermoimpulssit lisääntyvät ja tehostuvat välittäjäaineiden erityksen kasvaessa, elimistöä aktivoivan sympaattisen hermoston toiminta tehostuu ja aivojen verenkierto vilkastuu ja otsalohko aktivoituu.
 • Liikkumisen jälkeen elimistöä rauhoittava parasympaattinen hermosto aktivoituu ja keho rentoutuu, jolloin nukahtaminen voi helpottua ja unen laatu parantua.

Lihakset ja aineenvaihdunta

 • Lihakset saavat vilkastuneesta verenkierrosta happea, sokeria ja rasvayhdisteitä lihastyön polttoaineeksi.
 • Energiankulutus lisääntyy, mikä vaikuttaa myönteisesti rasva- ja sokeriarvoihin.

Hengitys- ja verenkiertoelimistö

 • Liikkuessa syke kohoaa, hengitys tihenee ja verenkierto vilkastuu.
 • Liikkumisen jälkeen lepoverenpaine laskee.

Nivelet

 • Aineenvaihdunta paranee nivelrustossa ja ympäröivissä tukikudoksissa. Nivelneste voitelee nivelpintoja, ja nivelten liikelaajuudet lisääntyvät. Kipu voi lieventyä.

Lähde: https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-vaikutukset/

Säännöllinen liikunta ja liikkuminen vaikuttavat parissa viikossa:

 • Mieliala kohenee, stressi, lievät masennusoireet ja ahdistus voivat lievittyä.
 • Uni saattaa pidentyä ja sisältää vähemmän katkoja.
 • Lihasten suorituskyky parantuu, kun hermoimpulssit lihaksiin tehostuvat.
 • Tasapaino, ketteryys ja koordinaatio kehittyvät.
 • Mahdolliset tuki- ja liikuntaelimistön kivut lievittyvät.

Muutamassa kuukaudessa liikunta ja liikkuminen vaikuttavat:

 • Aivojen toiminta ja hyvinvointi kohentuvat, kun myönteiset vaikutukset hermostossa ja verisuonissa jatkuvat.
 • Perusaineenvaihdunta tehostuu ja rasvasolut menettävät rasvaa.
 • Leposyke ja -verenpaine laskevat, sydänlihaksen ja hengityslihasten toiminta parantuu, keuhkojen ja verisuoniston toiminta tehostuu. Tällöin kestävyyskunto parantuu.
 • Lihasvoima lisääntyy koska lihassolujen koko kasvaa.
 • Riski mahdollisen selkäkivun pitkittymiseen pienenee.
 • Liike ylläpitää toimintakykyä ja voi helpottaa kipua muissa tuki- ja liikuntaelimistön kivuissa.

Lähde: https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-vaikutukset/

Puolessa vuodessa liikunta ja liikkuminen vaikuttavat

 • Toiminnalliset yhteydet aivorakenteiden välillä vahvistuvat.
 • Kyky sietää stressiä parantuu.
 • Veren rasva-arvot parantuvat.
 • Sokeriaineenvaihdunta kohentuu.
 • Verenpaine laskee, koska valtimoiden kunto ja toiminta kohenee.
 • Vastustuskyky parantuu, koska immuunipuolustus vahvistuu.

Jatkossa liikunta ja liikkuminen vaikuttavat

 • Aivoissa tapahtuu edelleen toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, joiden seurauksena ajattelu ja muistitoiminnot kohentuvat ja muistisairauksien riski pienenee.
 • Useiden muiden sairauksien riski pienenee. Muun muassa: sydän- ja verisuonisairaudet, tyypin 2 diabetes, tuki- ja liikuntaelinvaivat, monet syöpäsairaudet kuten suolisto-, rinta- ja eturauhassyöpä.
 • Painonhallinta helpottuu.
 • Luusto vahvistuu.
 • Liikkumisen myönteiset vaikutukset suoliston bakteerikantaan heijastuvat yleiseen terveyteen.
 • Lääkityksen tarve voi vähentyä.
 • Moni liikuntalaji tuo samanaikaisesti useita kunto- ja terveysvaikutuksia
 • Terveyskunnon osa-alueet vaikuttavat toinen toisiinsa. Esimerkiksi aineenvaihdunta vaikuttaa kestävyyskuntoon ja kehon koostumukseen. Lihasvoima ja kestävyyskunto puolestaan vaikuttavat aineenvaihduntaan.

Lähde: https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-vaikutukset/