Kaupungistuminen ja erityisesti suurimpien kaupunkiseutujen kasvu jatkuu Suomessa edelleen. Suomi pyrkii hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä ja Lahden kaupunki vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteeseen liittyvät toimet nostavat elinkustannuksia epätasaisesti eri puolilla Suomea.

Kaupungistumisen myötä luonnollinen väestönkasvu keskittyy isoimpiin kaupunkeihin. Työpaikoista maatalouden ja teollisuuden työpaikat vähenevät ja tietointensiivinen talous keskittyy isoimpiin kaupunkeihin ja palvelut tulevat perässä. Maahanmuutto keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. Digitaalinen talous keskittyy tiiviisti asutetuille alueille. Näistä seuraa, että työsuhteiden muutos suosii asumista hyvällä sijainnilla. Toisaalta asumisessa korostuu monipaikkaisuus ja toisaalta palvelut ja työpaikat keskittyvät tietyille seuduille ja julkisten palvelujen verkko harventuu, erityisesti maaseudulla.

Kaupungistuminen vaikuttaa kestävään kehitykseen ja kaupunkien suunnitteluun, rakentamiseen ja uudistamiseen sekä maaseutuun. Muutos vaikuttaa mm. sosiaalisiin rakenteisiin, elämäntapaan, energian, veden, jätteen ja liikkumisen järjestämiseen sekä infrastruktuurin kehittämiseen ja uudistamiseen.

Luontopohjaiset ratkaisut yhdistävät ilmastotyön, luonnon monimuotoisuuden ja terveyden kaupungeissa ja maaseudulla. Paikallisesti toteutettu ja paikalliset olosuhteet huomioiva kehittäminen ja uudistaminen, esimerkiksi puhdas vesi ja vesihuoltojärjestelmä vähentävät vedestä johtuvia sairauksia ja yllättäviä tilanteita esimerkiksi rankkasateiden tai lumisten talvien jälkeen.

Terveellinen asuinympäristö ennaltaehkäisee sairauksia ja tukee mielenterveyttä sekä pienentää hiilijalan- ja kädenjälkeä.

Mietittävää

 • Miten kaupunkien ja maaseudun elinympäristöissa voidaan huomioida terveys ja kestävät elinolot?
 • Miten maankäyttöä voidaan suunnitella niin, että se antaa riittävästi tilaa luonnolle ja suojelee sekä ihmisiä että luonnon monimuotoisuutta?

Miten lisään asuinympäristön terveellisyyttä?

 • Ota selvää, onko kunnalla ympäristöohjelmasta ja ympäristötilinpäätös
 • Onko asuntoja tarjolla lähellä luontokohteita, kuten puistoja ja onko asuntoja erilaisiin tarpeisiin ja erilaisille ihmisille?
 • Ovatko liikuntapaikat, joukkoliikenne ja palvelut esteettömiä? Ovatko ne saavutettavissa ja lähellä?
 • Mieti, miten voit virkistyä asuinympäristössä. Onko lähellä luontopolkuja, puistoja, vesistöjä tai peltoaukeista virkistymiseen ja liikkumiseen?
 • Liikkuminen on tärkeää kaikille. Mieti, ovat yhteydet hyvät kevyelle liikenteelle, joukkoliikenteelle ja mikä on teiden kunto?
 • Millaisia toimia asuinpaikassasi on tehty ilmastonmuutoksen varautumisessa ja siihen sopeutumisessa? Mitä päästöjä asuinpaikassa syntyy, onko jätehuolto hyvin järjestetty ja mitä energiaa esimerkiksi lämmitykseen käyteteen asuinpaikassasi?
 • Onko valaistusta riittävästi turvalliseen liikkumiseen?
 • Millaisia yhteisiä tiloja asuinalueellasi on kokoontumiseen ja toimintaan? Ovatko tilat muunneltavia?
 • Miten asuinalueellasi hoidetaan jäte- ja vesihuoltoa, torjutaan melua, vähennetään päästöjä ja käytetään uusiutuvaa energiaa?
 • Lue lisää Lahden kaupunki ja asuminen & ympäristö https://www.lahti.fi/aihealueet/asuminen-ja-ymparisto/