• Yli 77%:a maapallon maa-alasta ja 87%:a vesipinta-alasta on ihmisen muutoksille altistunut ja lajien vähentyminen on todellista
 • Ilmastonmuutos johtuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä (päästöistä) ja intensiivisestä maan ja metsän käytöstä.
 • Luonnon monimuotoisuus, ekosysteemin toimivuus ja sen palvelut sekä ihmisten terveys ovat riippuvaisia luonnon hyvinvoinnista.
 • Tulvat, helteet, maaperän huonontuminen & kuivuminen ja veden puute heikentää asumisoloja.
 • Lue lisää:

Lahden kaupungin luontopalvelut https://www.lahti.fi/vapaa-aika/luonto-ja-aktiviteetit/

Salpausselän geopark https://visitlahti.fi/etusivu/salpausselkageopark/mika-on-geopark/

Miten edistät luonnon monimuotoisuutta

 • Hyödynnä luonnon monimuotoisuutta virkistykseen, liikkumiseen, retkeilyyn, luonnon antimien (mm. marjat ja sienet) keräilyyn
 • Vahvista ja edistä vesistöjen puhtautta ja käytä viheralueita ja puistoja eri ikäisten kanssa
 • Opettele eri luontotyyppejä ja edistä eri luontotyyppien säilymistä lähellä asuinympäristöä
 • Hoida metsää niin ettei sen terveys- ja hyvinvointivaikutukset vaarannu ja lisää metsän monimuotoisuutta aina kun mahdollista
 • Rakennetussa ympäristössä voi edistää luonnon monimuotoisuutta lisäämällä kasveja ja viheralueita sekä pesiä hyönteisille ja linnuille
 • Huomaa myös saarten, rantojen ja merialueiden vedenalaiset luontoarvot sekä jokien, pienvesien, soiden ja kosteikkojen luontoarvot
 • Torju haitallisia vieraslajeja
 • Vahvista luontosuhdetta ja tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä
 • Edistä luonnon kestävää virkistyskäyttöä ja tue luonnon monimuotoisuuden edistymistä
 • Tutustu Terveysmetsään https://paijat-sote.fi/ela-hyvin/terveysmetsa/