maisemakuvamaisemakuva

Luontoaskel terveyteen -ohjelman tavoitteet ja tehtävät

Tutustu Luontoaskel terveyteen -ohjelman tavoitteisiin ja tehtäviin

Luomtoaskel terveyteen -ohjelman tavoitteet ja tehtävät kuviona

Luontoaskel terveyteen ohjelman tavoitteet ovat:

 1. Kansansairauksien ehkäiseminen
 2. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen
 3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen
 4. Terveys- ja ympäristötoimijoiden yhteistyö
 5. Taloudellinen vaikuttavuus

Ohjelman tehtävät ovat:

 1. Toiminta viedään ihmisten arkeen
 2. Terveys- ja ympäristötoimijat yhdistävät voimasta
 3. Toiminnan, koulutuksen ja viestinnän painopisteet muuttuvat

Tavoitteisiin päästään, kun:

 • Ravitsemusta muutetaan terveellisemmäksi ja  kestävämmäksi
 • Liikuntaa ja fyysistää aktiivisuutta lisätään
 • Asuinympäristön terveellisyyttä ja kestävyyttä parannetaan
 • Ihmisten monipuolista yhteyttä luontoon edistetään.