Luontoaskel terveyteen -ohjelma

Tutustu Lahden seudun terveys- ja ympäristöohjelmaan 2022–2032 

Luontoaskel terveyteen on 10-vuotinen ohjelma, joka yhdistää Päijät-Hämeen alueen terveys- ja ympäristötavoitteet.

Suuret, toisiinsa kytkeytyneet haasteet niin ympäristössä kuin terveydessä viestivät kestämättömästä elämäntavasta. Uusimman tutkimustiedon mukaan pitkäaikaissairauksia ja niiden riskitekijöitä voidaan ehkäistä ja lievittää vahvistamalla luontoyhteyttä ja muuttamalla elintapoja. Asiantuntijoiden yhteistyöllä ja valituilla toimenpiteillä on mahdollista parantaa väestön terveyttä ja vähentää ympäristökuormaa.

Lahti valittiin Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021 pitkäjänteisen ympäristötyön vuoksi. Kun tämä työ yhdistetään toiminnallisesti kansanterveystyöhön ja alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen, syntyy kansalaisia entistä paremmin palveleva kokonaisuus.

Mitä ohjelmassa tapahtuu?

Luontoaskel terveyteen-ohjelmassa kehitetään terveellisiä, sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja ympäristön kannalta kestäviä arkea tukevia rakenteita ja käytäntöjä, jotka helpottavat vastuullisia elämäntapavalintoja.

Ohjelmalla on viisi tavoitetta, joiden toteutumista seurataan indikaattorien avulla:

  1. Kansansairauksien ehkäiseminen
  2. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen
  3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen
  4. Terveys- ja ympäristötoimijoiden yhteistyö koulutuksessa, tutkimuksessa ja viestinnässä
  5. Taloudellinen vaikuttavuus