Koulutus ja tutkimus

Koulutus ja tutkimus ovat avainasemassa kestävälle kehitykselle sekä terveelle, kestävälle elämäntavalle.

Tutkimustiedon viestintä ja tiedottaminen sekä tutkimustiedon käyttö päätöksen teossa edistää kestävää kehitystä uudelleen ajattelun ja muutoksen kautta. Keskustelu ja vuorovaikutus ympäristötekijöistä, käyttäytymisestä ja terveydestä edesauttavat koulutuksen ja tutkimuksen tukea kestävälle kehitykselle. Koulutuksen rooli kestävän kehityksen edistämisessä on kaikille ammattialoille tärkeää.

Mietittävää

  • Miten koulutus ja tiedeyhteisö voi rikkoa tieteen välisiä rajoja yhteistyöhön? Miten tiede ja tutkimus voi tukea vastuullista päätöksentekoa ja tiedolla johtamista, erityisesti koskien terveyttä ja ympäristöä?
  • Miten tiedeyhteisöä ja kapasiteettia eri koulutusaloilla rakennetaan kokonaisvaltaisesti ja monen tieteenalan yhteistyönä maapallon ja ihmisen keskinäisriippuvuude ja terveyden ymmärtämiseen?
  • Lue lisää Lahden yliopistokampus https://www.lahdenyliopistokampus.fi/