Rullalla olevia pohjapiirustuksia avoinna olevan pohjapiirustuksen päälläRullalla olevia pohjapiirustuksia avoinna olevan pohjapiirustuksen päällä

Hankekuvaukset (Päijät-Sote)

Tältä sivulta löydät Luontoaskel terveyteen -ohjelmaan liittyvien Päijät-Soten hankkeiden kuvaukset.

Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla Päijät-Hämeessä

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Minna Aho, Siru Heromaa-Karjalainen, HR, [email protected]
Riitta-Maija Hämäläinen, Kestävä kehitys

Kuvaus hankkeesta

  • Lisätään sähköpyöriä työmatkaliikenteeseen (työsuhdepyörät) sekä joukkoliikenteen työmatkalippujen käyttöä
  • Sujuvoitetaan työpäivän aikaista työmatkaliikennettä lisäämällä yhteiskäyttöisiä kaupunkisähköpyöriä (Mankelit), ja sähköpotkulautoja ja leasing-pyöriä kotihoitopalveluissa
  • Vaikutetaan eri viestinnän keinoin käyttäytymisen muutokseen ja ympäristöystävällisiin kulkutapoihin siirtymistä
  • Kerätään käyttäjäkokemuksia ja tietoa jatkosuunnittelun tueksi

Yhteistyötahot

LAB Ammattikorkeakoulu, LUT yliopisto, Lahden kaupunki, palveluntuottajat

Hiilijalan- ja –kädenjäljen kartoitus Päijät-Sotessa 2021-2022

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Riitta-Maija Hämäläinen, [email protected]

Kuvaus hankkeesta

Kartoitetaan hiilijalan/käden jälkeä Päijät-Soten palvelutuotannossa, jotta voidaan vähentää päästöjä ja ilmastovaikutuksia sekä täydentää Lahden kaupungin ja maakunnan hiilineutraalisuustavoitetta 2025 ja sen saavuttamista.

Yhteistyötahot

Päijät-Soten toimialat ja FCG

Ympäristöjärjestelmän suunnitteluhanke 2021-2022

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Riitta-Maija Hämäläinen
[email protected]

Kuvaus hankkeesta 

Päijät-Soteen rakennetaan ympäristöjärjestelmä päästöjen hallintaan ja vähentämiseen sekä eri toimialojen kestävän ja ympäristökuormaa vähentävään palvelutuotantoon. Tähdätään ympäristöjärjestelmän sertifiointiin vuonna 2023.

Yhteistyötahot

Päijät-Soten toimialat & Ekokompassi

Monikerrosmuovin lajittelu- ja kierrätyspilotti keskussairaalassa 2021–2022

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Riitta-Maija Hämäläinen, [email protected]

Kuvaus hankkeesta 

Muovien kierrätyksen tehostaminen Päijät-Hämeen keskussairaalassa

Yhteistyötahot

Lahden ympäristöpääkaupunki, LUT yliopisto, WIPAK, L&T, Fujitsu